STRONA GŁÓWNA O FIRMIE KONTAKT LINKI POCZTA PRZEZ WWW    
 

MENU

  INFORMACJE
  WYDZIAŁY
  DOKUMENTY
  UTRUDNIENIA
  UTRUDNIENIA KRÓTKOTRWAŁE
  SIEĆ DROGOWA
  ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG
  KOMUNIKATY ZIMOWE
  ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
  OGŁOSZENIA
  KANAŁY TECHNOLOGICZNE
  MAPY AKUSTYCZNE
  INWESTYCJE
  RACHUNKI BANKOWE
  STATYSTYKI
  OFERTY PRACY
 

AKTUALNOŚCI

2018-02-21      Przetarg
Opracowanie dokumentacji projektowej i innej, uzyskanie stosownych decyzji oraz pełnienie nadzoru autorskiego...
więcej ... 
2018-02-02      Przetarg
„Budowę nowego odcinka drogi wojewódzkiej Nr 881 Sokołów Młp.- Łańcut-Kańczuga-Żurawica od km 16+660...
więcej ... 
2018-01-30      Przetarg
Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 890 Kuźmina – Krościenko na odcinku od km 21+800 do 22+474; Zadanie...
więcej ... 
2018-01-22      Przetarg
Budowa mostu na rzece Tanew w miejscowości Ulanów w km 8+540 w ramach zadania pn.: „Budowa DW nr...
więcej ... 
2018-01-18      Przetarg
Pełnienie funkcji „Inżyniera Kontraktu” w ramach inwestycji pn.: „Wykonanie w systemie...
więcej ... 
 

Ogłoszenie postępowania

Sprzedaż zlikwidowanych środków trwałych będących w użytkowaniu PZDW i jednostek terenowych – aukcja

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY ZLIKWIDOWANYCH ŚRODKÓW TRWAŁYCH  - AUKCJA -  z dnia  28.06.2016r.

 

Przetarg odbędzie się w dniu 14 lipca 2016r. o godz. 9:00  w siedzibie Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie ul. T. Boya Żeleńskiego 19a. (świetlica - sutereny).

Warunkiem do przystąpienia do przedmiotowego przetargu  jest wniesienie wadium w podanej wysokości. Wadium należy wpłacić w kasie PZDW pok. Nr 1 lub przelewem elektronicznym na konto sprzedającego  nr.  39 1020 4391 0000 6102 0159 2427. Środki wpłacone na poczet wadium muszą znajdować się na koncie sprzedającego  najpóźniej do godz. 13.00 w dniu poprzedzającym aukcję.

Środki trwałe przeznaczone do sprzedaży w przedmiotowej aukcji można oglądać we wskazanych lokalizacjach w jednostkach terenowych Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie, w dni robocze w godz. 8.00 do 14.00 po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu z rejonami. Oględziny środków trwałych w jednostkach terenowych do 13 lipca 2016r.

Nabywca zobowiązany jest do podpisania protokołu z aukcji oraz odbioru faktury VAT w terminie 5 dni od dnia zakończenia aukcji.

 

Wadium przepada na rzecz sprzedawcy, w przypadku zaistnienia sytuacji wylicytowania środka trwałego przez uczestnika aukcji, a nie uiszczenia wpłaty za jego nabycie na podstawie wystawionej f-ry VAT w terminie 7 dni roboczych od dnia wystawienia f-ry. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte lub nie będą brały udziału w aukcji, zostanie zwrócone bezpośrednio po przetargu w kasie (tylko wpłacone gotówką w kasie PZDW).

                                          

 
Wszelkie dane dotyczące licytacji są umieszczone na naszej stronie:  aukcja.zip

 
Wrota Podkarpackie Ministerstwo Infrastruktury Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad edroga.pl greenvelo.pl
  ostatnia aktualizacja strony : 2018-11-09 08:25:08