STRONA GŁÓWNA O FIRMIE KONTAKT LINKI POCZTA PRZEZ WWW    
 

MENU

  INFORMACJE
  WYDZIAŁY
  DOKUMENTY
  UTRUDNIENIA
  UTRUDNIENIA KRÓTKOTRWAŁE
  SIEĆ DROGOWA
  ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG
  KOMUNIKATY ZIMOWE
  ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
  OGŁOSZENIA
  KANAŁY TECHNOLOGICZNE
  MAPY AKUSTYCZNE
  INWESTYCJE
  RACHUNKI BANKOWE
  STATYSTYKI
  OFERTY PRACY
 

AKTUALNOŚCI

2018-02-21      Przetarg
Opracowanie dokumentacji projektowej i innej, uzyskanie stosownych decyzji oraz pełnienie nadzoru autorskiego...
więcej ... 
2018-02-02      Przetarg
„Budowę nowego odcinka drogi wojewódzkiej Nr 881 Sokołów Młp.- Łańcut-Kańczuga-Żurawica od km 16+660...
więcej ... 
2018-01-30      Przetarg
Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 890 Kuźmina – Krościenko na odcinku od km 21+800 do 22+474; Zadanie...
więcej ... 
2017-12-29      Oferta pracy
Referent – Wydział Zamówień Publicznych nr 15/2017
więcej ... 
2017-12-22      Oferta pracy
Referent – Wydział Organizacyjno-Kadrowy Nr 14/2017
więcej ... 
 

ZPORR

ZPORR   

W latach 2005 – 2007 Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie planuje do realizacji 8 Projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Priorytet 1 – Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów, Działanie 1.1  Modernizacja i rozbudowa regionalnego układu transportowego, Podziałanie 1.1.1 Infrastruktura drogowa, a mianowicie:

1. Przebudowa drogi woj.  Nr 985 Nagnajów – Dębica, na odc. Nagnajów – Mielec w km 0+000-28+592

2. Przebudowa drogi woj. Nr 872 na odc. Baranów Sandomierski – Majdan Królewski w km 7+218 – 28+542

3. Budowa drogi łączącej lotnisko w Jasionce z drogami krajowymi nr 9 i 19

4. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 877 odcinek Leżajsk – Łańcut i dróg łącznikowych

5. Przebudowa drogi woj. Nr 886 Domaradz – Sanok, km 0+000 – 29+511 z wyłączeniem odcinka 10+300 – 17+450

6. Przebudowa drogi woj. Nr 871 Tarnobrzeg – Stalowa Wola w km 13+689 – 37+884

7. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 988 Babica – Warzyce, odcinek Twierdza – Warzyce, km 38+236 – 43+100

8. Przebudowa mostu przez Wisłok w Strzyżowie w ciągu drogi wojewódzkiej nr 989, km 0+423,00

 

 
Wrota Podkarpackie Ministerstwo Infrastruktury Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad edroga.pl greenvelo.pl
  ostatnia aktualizacja strony : 2018-04-26 15:36:05