STRONA GŁÓWNA O FIRMIE KONTAKT LINKI POCZTA PRZEZ WWW    
 

MENU

  INFORMACJE
  WYDZIAŁY
  DOKUMENTY
  UTRUDNIENIA
  UTRUDNIENIA KRÓTKOTRWAŁE
  SIEĆ DROGOWA
  ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG
  KOMUNIKATY ZIMOWE
  ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
  OGŁOSZENIA
  KANAŁY TECHNOLOGICZNE
  MAPY AKUSTYCZNE
  INWESTYCJE
  RACHUNKI BANKOWE
  STATYSTYKI
  OFERTY PRACY
 

AKTUALNOŚCI

2018-02-21      Przetarg
Opracowanie dokumentacji projektowej i innej, uzyskanie stosownych decyzji oraz pełnienie nadzoru autorskiego...
więcej ... 
2018-02-02      Przetarg
„Budowę nowego odcinka drogi wojewódzkiej Nr 881 Sokołów Młp.- Łańcut-Kańczuga-Żurawica od km 16+660...
więcej ... 
2018-01-30      Przetarg
Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 890 Kuźmina – Krościenko na odcinku od km 21+800 do 22+474; Zadanie...
więcej ... 
2018-01-22      Przetarg
Budowa mostu na rzece Tanew w miejscowości Ulanów w km 8+540 w ramach zadania pn.: „Budowa DW nr...
więcej ... 
2018-01-18      Przetarg
Pełnienie funkcji „Inżyniera Kontraktu” w ramach inwestycji pn.: „Wykonanie w systemie...
więcej ... 
 

kanaly_technologiczne

Zgodnie z art. 39 ust 6 i 6a Ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie informuje o zamiarze realizacji inwestycji pod nazwą:

1. „Przebudowa skrzyżowania w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 992 Jasło – Zarzecze – Nowy Żmigród – Kąty – Krempna – Świątkowa Mała – Grab – Ożenna – Granica Państwa w m. Jasło km 0+826,83” Informację o inwestycji nr 1 zamieszczono na stronie www.pzdw.pl w  dniu 2.2.2011

Podmioty zainteresowane udostępnieniem kanału technologicznego w pasie drogowym drogi wojewódzkiej Nr 992 w zakresie  powyższego zadania mogą składać pisemnie wnioski na adres:
Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie
ul. T. Boya Żeleńskiego 19a,  35-105  Rzeszów


2. „Budowa drogi wojewódzkiej nr 867 Sieniawa – Hrebenne na obszarze województwa podkarpackiego, odcinek Prusie – Granica Województwa km 74+119 ÷ 76+297”

Informację o inwestycji nr 2 zamieszczono na stronie www.pzdw.pl w dniu 14.04.2011 r.

Podmioty zainteresowane udostępnieniem kanału technologicznego w pasie drogowym drogi wojewódzkiej Nr 867 w zakresie  powyższego zadania mogą składać pisemnie wnioski na adres:
Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie
ul. T. Boya Żeleńskiego 19a,  35-105  Rzeszów


Zgodnie z art. 39 ust 6 i 6 a Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie informuje o zamiarze realizacji inwestycji pod nazwą:

3. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 858 Zarzecze – Biłgoraj w km 5+761 – 8+521 – budowa chodnika i zatok autobusowych w miejscowości Wólka Tanewska”

Informację o inwestycji nr 3 zamieszczono na stronie www.pzdw.pl w dniu 27.09.2011 r.

Podmioty zainteresowane udostępnieniem kanału technologicznego w pasie drogowym drogi wojewódzkiej Nr 858 w zakresie  powyższego zadania mogą składać pisemnie wnioski na adres:
Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie
ul. T. Boya Żeleńskiego 19a,  35-105  Rzeszów


Zgodnie z art. 39 ust 6 i 6 a Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie informuje o zamiarze realizacji inwestycji pod nazwą:
4. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 858 Zarzecze – Biłgoraj w km 9+716 – 9+934 – budowa miejsc postojowych i zatoki autobusowej w miejscowości Ulanów” Informację o inwestycji nr 4 zamieszczono na stronie www.pzdw.pl w dniu 27.09.2011 r. Podmioty zainteresowane udostępnieniem kanału technologicznego w pasie drogowym drogi wojewódzkiej Nr 858 w zakresie  powyższego zadania mogą składać pisemnie wnioski na adres:
Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie
ul. T. Boya Żeleńskiego 19a,  35-105  Rzeszów


Zgodnie z art. 39 ust 6 i 6 a Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie informuje o zamiarze realizacji inwestycji pod nazwą:
5.  „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 863 Kopki – Krzeszów – Cieszanów w km 3+668 – 3+735 – budowa chodnika w miejscowości Krzeszów” Informację o inwestycji nr 5 zamieszczono na stronie www.pzdw.pl w dniu 27.09.2011 r. Podmioty zainteresowane udostępnieniem kanału technologicznego w pasie drogowym drogi wojewódzkiej Nr 863 w zakresie  powyższego zadania mogą składać pisemnie wnioski na adres:
Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie
ul. T. Boya Żeleńskiego 19a,  35-105  Rzeszów 


Zgodnie z art. 39 ust 6 i 6 a Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie informuje o zamiarze realizacji inwestycji pod nazwą:

6. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 872 Łoniów – Nisko w km 61+285 – 61+557 w miejscowości Nisko” Informację o inwestycji nr 6 zamieszczono na stronie www.pzdw.pl w dniu 07.03.2012 r.

Podmioty zainteresowane udostępnieniem kanału technologicznego w pasie drogowym drogi wojewódzkiej Nr 872 w zakresie powyższego zadania mogą składać pisemnie wnioski na adres: Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie ul. T. Boya Żeleńskiego 19a, 35-105 Rzeszów


Zgodnie z art. 39 ust 6 i 6 a Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie informuje o zamiarze realizacji inwestycji pod nazwą:

7. „Ciągu pieszo – rowerowego w miejscowościach: Dąbrowa Rzeczycka – Rzeczyca Okrągła od km ok. 31+950 ÷ 32+300 strona lewa oraz Rzeczyca Długa w km ok. 35+100 ÷ 35+940 strona prawa, w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 855 Olbięcin – Zaklików – Stalowa Wola”. Informację o inwestycji nr 7 zamieszczono na stronie www.pzdw.pl w dniu 11.05.2012 r. 

Podmioty zainteresowane udostępnieniem kanału technologicznego w pasie drogowym drogi wojewódzkiej Nr 855 w zakresie powyższego zadania mogą składać pisemnie wnioski na adres: Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie ul. T. Boya Żeleńskiego 19a, 35-105 Rzeszów


Zgodnie z art. 39 ust 6 i 6 a Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie informuje o zamiarze realizacji inwestycji pod nazwą:

8. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 989 Strzyżów – Lutcza w km 2+186 do km 2+266 wraz z przebudową przepustu w km 2+226 w m. Godowa i przebudową rowu Nr 5 będącego urządzeniem melioracji wodnych szczegółowych” Informację o inwestycji nr 8 zamieszczono na stronie www.pzdw.pl w dniu 23.11.2012 r.

Podmioty zainteresowane udostępnieniem kanału technologicznego w pasie drogowym drogi wojewódzkiej Nr 989 w zakresie powyższego zadania mogą składać pisemnie wnioski na adres: Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie ul. T. Boya Żeleńskiego 19a, 35-105 Rzeszów


Zgodnie z art. 39 ust 6 i 6 a Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie informuje o zamiarze realizacji inwestycji pod nazwą:

9. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 989 Strzyżów – Lutcza w km 3+740 do km 3+780 wraz z przebudową przepustu w km 3+760 w m. Godowa ”
Informację o inwestycji nr 9 zamieszczono na stronie www.pzdw.pl w dniu 23.11.2012 r.

Podmioty zainteresowane udostępnieniem kanału technologicznego w pasie drogowym drogi wojewódzkiej Nr 989 w zakresie powyższego zadania mogą składać pisemnie wnioski na adres: Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie ul. T. Boya Żeleńskiego 19a, 35-105 Rzeszów


 Zgodnie z art. 39 ust 6 i 6 a Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie informuje o zamiarze realizacji inwestycji pod nazwą:

10. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 897 Tylawa – Komańcza – Cisna – Ustrzyki Górne - Wołosate na odcinku od km 67+568 do km 67+868 wraz z mostem na rzece Solinka w km 67+718 w miejscowości Cisna” Informację o inwestycji nr 10 zamieszczono na stronie www.pzdw.pl w dniu 07.02.2013 r.

Podmioty zainteresowane udostępnieniem kanału technologicznego w pasie drogowym drogi wojewódzkiej Nr 897 w zakresie powyższego zadania mogą składać pisemnie wnioski na adres: Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie ul. T. Boya Żeleńskiego 19a, 35-105 Rzeszów


 Zgodnie z art. 39 ust 6 i 6 a Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie informuje o zamiarze realizacji inwestycji pod nazwą:

11. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 986 Tuszyma - Ropczyce - Wiśniowa w km 34+550÷34+900 i zabezpieczenie osuwiska
w km 34+600÷34+850 w miejscowości Wielopole Skrzyńskie ” Informację o inwestycji nr 11 zamieszczono na stronie www.pzdw.pl w dniu 08.02.2013 r.

Podmioty zainteresowane udostępnieniem kanału technologicznego w pasie drogowym drogi wojewódzkiej Nr 897 w zakresie powyższego zadania mogą składać pisemnie wnioski na adres: Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie ul. T. Boya Żeleńskiego 19a, 35-105 Rzeszów


 Zgodnie z art. 39 ust 6 i 6 a Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie informuje o zamiarze realizacji inwestycji pod nazwą:

12. „ Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej Nr 861 Bojanów - Kopki  w km 25+875 z drogą powiatową nr 1082 R” Informację o inwestycji nr 12 zamieszczono na stronie www.pzdw.pl w dniu 08.02.2013 r. Podmioty zainteresowane udostępnieniem kanału technologicznego w pasie drogowym drogi wojewódzkiej Nr 897 w zakresie powyższego zadania mogą składać pisemnie wnioski na adres: Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie ul. T. Boya Żeleńskiego 19a, 35-105 Rzeszów


 Zgodnie z art. 39 ust 6 i 6 a Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie informuje o zamiarze realizacji inwestycji pod nazwą:

13. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 869 łączącej węzeł A-4 Rzeszów Zachodni z węzłem S-19 Jasionka, połączonej w sposób bezkolizyjny z istniejącymi drogami krajowymi nr 9 Radom – Barwinek i nr 19 Kuźnica – Rzeszów i linią kolejową L-71 – z podziałem na V etapów zgodnie z zakresem opisanym w PFU wraz z realizacją IV etapu a latach 2012 do 2015”. Informację o inwestycji nr 13 zamieszczono na stronie www.pzdw.pl w dniu 08.04.2013 r. Podmioty zainteresowane udostępnieniem kanału technologicznego w pasie drogowym drogi wojewódzkiej Nr 869 w zakresie powyższego zadania mogą składać pisemnie wnioski na adres: Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie ul. T. Boya Żeleńskiego 19a, 35-105 Rzeszów


  Zgodnie z art. 39 ust 6 i 6 a Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie informuje o zamiarze realizacji inwestycji pod nazwą:

14. „Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej Nr 867 Sieniawa – Wola Mołodycka – Oleszyce – Lubaczów – Hrebenne w km 38+222 z drogą powiatową nr 1686R oraz drogami gminnymi nr 104926R i 104955R w Lubaczowie na rondo, z jednoczesną przebudową drogi wojewódzkiej Nr 867 od km 38+037 do km 38+313 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną”

Informację o inwestycji nr 14 zamieszczono na stronie www.pzdw.pl w dniu 31.05.2013 r. Podmioty zainteresowane udostępnieniem kanału technologicznego w pasie drogowym drogi wojewódzkiej Nr 867 w zakresie powyższego zadania mogą składać pisemnie wnioski na adres: Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie ul. T. Boya Żeleńskiego 19a, 35-105 Rzeszów


   Zgodnie z art. 39 ust 6 i 6 a Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie informuje o zamiarze realizacji inwestycji pod nazwą:

15. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 861 Bojanów – Kopki na odcinku od km 0+486 do km 0+776 wraz z budową mostu na rzece Łęg w km 0+626 tej drogi i niezbędnej infrastruktury technicznej, w miejscowości Bojanów” Informację o inwestycji nr 15 zamieszczono na stronie www.pzdw.pl w dniu 23.06.2014 r.

Podmioty zainteresowane udostępnieniem kanału technologicznego w pasie drogowym drogi wojewódzkiej Nr 861 w zakresie powyższego zadania mogą składać pisemnie wnioski na adres: Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie ul. T. Boya Żeleńskiego 19a, 35-105 Rzeszów


    Zgodnie z art. 39 ust 6 i 6 a Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie informuje o zamiarze realizacji inwestycji pod nazwą:

16. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 878 od km 4+884,60 do km 5+026,80 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi w ramach zadania pn.:  „Rozbudowa Al. Gen. W. Sikorskiego” Informację o inwestycji nr 16 zamieszczono na stronie www.pzdw.pl w dniu 28.01.2015 r.

Podmioty zainteresowane udostępnieniem kanału technologicznego w pasie drogowym drogi wojewódzkiej Nr 878 Rzeszów – Dylągówka w zakresie powyższego zadania mogą składać pisemnie wnioski na adres: Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie ul. T. Boya Żeleńskiego 19a, 35-105 Rzeszów


     Zgodnie z art. 39 ust 6 i 6 a Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie informuje o zamiarze realizacji inwestycji pod nazwą:

17. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 985 Nagnajów – Baranów Sandomierski – Mielec – Dębica polegająca na budowie chodnika w obrębie skrzyżowania drogi wojewódzkiej Nr 985 (ul. Sandomierska) z drogą powiatową nr 1295R (ul. Rzeszowska) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi w miejscowości Dębica”.

Informację o inwestycji nr 17 zamieszczono na stronie www.pzdw.pl w dniu 28.01.2015 r.

Podmioty zainteresowane udostępnieniem kanału technologicznego w pasie drogowym drogi wojewódzkiej Nr 985 Nagnajów – Baranów Sandomierski – Mielec – Dębica w zakresie powyższego zadania mogą składać pisemnie wnioski na adres: Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie ul. T. Boya Żeleńskiego 19a, 35-105 Rzeszów


      Zgodnie z art. 39 ust 6 i 6 a Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie informuje o zamiarze realizacji inwestycji pod nazwą:

18. " „Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej Nr 881 Sokołów Młp. – Łańcut – Kańczuga – Żurawica od km 16+660 do km 17+390 wraz z budową mostu na rz. Wisłok i niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami, urządzeniami budowlanymi oraz rozbiórką istniejącego mostu w km 17+312 w miejscowości Czarna”
Informację o inwestycji nr 18 zamieszczono na stronie www.pzdw.pl w dniu 30.01.2015 r. Podmioty zainteresowane udostępnieniem kanału technologicznego w pasie drogowym drogi wojewódzkiej Nr 881 w zakresie powyższego zadania mogą składać pisemnie wnioski na adres: Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie ul. T. Boya Żeleńskiego 19a, 35-105 Rzeszów


       Zgodnie z art. 39 ust 6 i 6 a Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie informuje o zamiarze realizacji inwestycji pod nazwą:

19. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 992 Jasło – Zarzecze – Nowy Żmigród – Krempna – Świątkowa – Grab – Ożenna – granica państwa na odcinku od km 14+677 do km 15+009 wraz z budową miejsca wykonywania kontroli ruchu i transportu drogowego, niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi w miejscowości Nowy Żmigród”
Informację o inwestycji nr 19 zamieszczono na stronie www.pzdw.pl w dniu 18.02.2015 r. Podmioty zainteresowane udostępnieniem kanału technologicznego w pasie drogowym drogi wojewódzkiej Nr 992 w zakresie powyższego zadania mogą składać pisemnie wnioski na adres: Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie ul. T. Boya Żeleńskiego 19a, 35-105 Rzeszów


        Zgodnie z art. 39 ust 6 i 6 a Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie informuje iż przygotowywana jest do realizacji inwestycja pod nazwą: 20. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 878 Rzeszów – Dylągówka od km 5+026,8 do km 5+060,12 na terenie miasta Rzeszów i od km 5+060,12 do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1404R w km 5+740,33 wraz z jego rozbudową na terenie miasta Tyczyn oraz budową mostu na rzece Strug w km 5+067,42 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi” w ramach zadania pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 878 (ul. Sikorskiego w Rzeszowie) do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1404R w miejscowości Tyczyn wraz z budową mostu na rzece Strug”. Informację o inwestycji nr 20 zamieszczono na stronie www.pzdw.pl w dniu 06.11.2015 r.

Podmioty zainteresowane udostępnieniem kanału technologicznego w pasie drogowym drogi wojewódzkiej Nr 878 Rzeszów – Dylągówka w zakresie powyższego zadania mogą składać pisemnie wnioski na adres: Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie ul. T. Boya Żeleńskiego 19a, 35-105 Rzeszów


Zgodnie z art. 39 ust 6 i 6a Ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie informuje o zamiarze realizacji inwestycji pod nazwą:
”Przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin – Przeworsk– Grabownica Starzeńska na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 870 w miejscowości Sieniawa do łącznika drogi wojewódzkiej z węzłem „Przeworsk” w miejscowości Gorliczyna”
Informację o inwestycji zamieszczono na stronie www.pzdw.pl w  dniu 05.02.2016. W związku z poinformowaniem Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej w dniu 05.05.2016 r. informujemy, że dzień ogłoszenia informacji o którym mowa w art. 39 ust. 6 pkt. 2 ulega zmianie.
Podmioty zainteresowane udostępnieniem kanału technologicznego w pasie drogowym drogi wojewódzkiej Nr 835 w zakresie  powyższego zadania mogą składać pisemnie wnioski na adres:
Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie
ul. T. Boya Żeleńskiego 19a,  35-105  Rzeszów


 Zgodnie z art. 39 ust 6 i 6a Ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie informuje o zamiarze realizacji inwestycji pod nazwą: „Budowa obwodnicy m. Oleszyce i m. Cieszanów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 865 Jarosław - Oleszyce – Cieszanów – Bełżec”
Informację o inwestycji  zamieszczono na stronie www.pzdw.pl w  dniu 05.02.2016 W związku z poinformowaniem Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej w dniu 05.05.2016 r. informujemy, że dzień ogłoszenia informacji o którym mowa w art. 39 ust. 6 pkt. 2 ulega zmianie.
Podmioty zainteresowane udostępnieniem kanału technologicznego w pasie drogowym drogi wojewódzkiej Nr 865 w zakresie  powyższego zadania mogą składać pisemnie wnioski na adres: Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie
ul. T. Boya Żeleńskiego 19a,  35-105  Rzeszów


Zgodnie z art. 39 ust 6 i 6a Ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie informuje o zamiarze realizacji inwestycji pod nazwą:
pn. „ Przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 867 na odcinku od Oleszyc do Lubaczowa wraz z budową obwodnicy Oleszyc”
Informację o inwestycji  zamieszczono na stronie www.pzdw.pl w  dniu 05.02.2016. W związku z poinformowaniem Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej w dniu 05.05.2016 r. informujemy, że dzień ogłoszenia informacji o którym mowa w art. 39 ust. 6 pkt. 2 ulega zmianie.
Podmioty zainteresowane udostępnieniem kanału technologicznego w pasie drogowym drogi wojewódzkiej Nr 867 w zakresie  powyższego zadania mogą składać pisemnie wnioski na adres: Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie
ul. T. Boya Żeleńskiego 19a,  35-105  Rzeszów


Zgodnie z art. 39 ust 6 i 6a Ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie informuje o zamiarze realizacji inwestycji pod nazwą:
„Budowa północnej obwodnicy miasta Sokołowa Małopolskiego w ramach rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 875 Mielec - Kolbuszowa – Sokołów Małopolski - Leżajsk”
Informację o inwestycji zamieszczono na stronie www.pzdw.pl w  dniu 05.02.2016. W związku z poinformowaniem Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej w dniu 05.05.2016 r. informujemy, że dzień ogłoszenia informacji o którym mowa w art. 39 ust. 6 pkt. 2 ulega zmianie.
Podmioty zainteresowane udostępnieniem kanału technologicznego w pasie drogowym drogi wojewódzkiej Nr 875 w zakresie  powyższego zadania mogą składać pisemnie wnioski na adres:
Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie
ul. T. Boya Żeleńskiego 19a,  35-105  Rzeszów


 Zgodnie z art. 39 ust 6 i 6a Ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie informuje o zamiarze realizacji inwestycji pod nazwą:
„Budowę obwodnicy m. Kolbuszowa i Werynia w ciągu drogi wojewódzkiej nr 875 Mielec – Kolbuszowa – Leżajsk – Sokołów Małopolski-Leżańsk
inwestycji zamieszczono na stronie www.pzdw.pl w  dniu 05.02.2016. W związku z poinformowaniem Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej w dniu 05.05.2016 r. informujemy, że dzień ogłoszenia informacji o którym mowa w art. 39 ust. 6 pkt. 2 ulega zmianie.
Podmioty zainteresowane udostępnieniem kanału technologicznego w pasie drogowym drogi wojewódzkiej Nr 875 w zakresie  powyższego zadania mogą składać pisemnie wnioski na adres:
Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie
ul. T. Boya Żeleńskiego 19a,  35-105  Rzeszów


 Zgodnie z art. 39 ust 6 i 6a Ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie informuje o zamiarze realizacji inwestycji pod nazwą:
„Budowa drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin –Przeworsk – Grabownica Starzeńska na odcinku od węzła A4 „Przeworsk” do DK 94 (Gwizdaj)”
Informację o inwestycji  zamieszczono na stronie www.pzdw.pl w  dniu 05.02.2016. W związku z poinformowaniem Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej w dniu 05.05.2016 r. informujemy, że dzień ogłoszenia informacji o którym mowa w art. 39 ust. 6 pkt. 2 ulega zmianie.
Podmioty zainteresowane udostępnieniem kanału technologicznego w pasie drogowym drogi wojewódzkiej Nr 835 w zakresie  powyższego zadania mogą składać pisemnie wnioski na adres:
Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie
ul. T. Boya Żeleńskiego 19a,  35-105  Rzeszów


 Zgodnie z art. 39 ust 6 i 6a Ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie informuje o zamiarze realizacji inwestycji pod nazwą:
„Budowa obwodnicy m. Dynów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin – Przeworsk – Grabownica Starzeńska”
Informację o inwestycji  zamieszczono na stronie www.pzdw.pl w  dniu 05.02.2016. W związku z poinformowaniem Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej w dniu 05.05.2016 r. informujemy, że dzień ogłoszenia informacji o którym mowa w art. 39 ust. 6 pkt. 2 ulega zmianie.
Podmioty zainteresowane udostępnieniem kanału technologicznego w pasie drogowym drogi wojewódzkiej Nr 835 w zakresie  powyższego zadania mogą składać pisemnie wnioski na adres:
Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie
ul. T. Boya Żeleńskiego 19a,  35-105  Rzeszów


 Zgodnie z art. 39 ust 6 i 6a Ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie informuje o zamiarze realizacji inwestycji pod nazwą:
„Przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 988 Babica – Strzyżów – Warzyce na odcinku od miejscowości  Zaborów do początku obwodnicy m. Strzyżów”
Informację o inwestycji zamieszczono na stronie www.pzdw.pl w  dniu 05.02.2016. W związku z poinformowaniem Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej w dniu 05.05.2016 r. informujemy, że dzień ogłoszenia informacji o którym mowa w art. 39 ust. 6 pkt. 2 ulega zmianie.
Podmioty zainteresowane udostępnieniem kanału technologicznego w pasie drogowym drogi wojewódzkiej Nr 988 w zakresie  powyższego zadania mogą składać pisemnie wnioski na adres:
Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie
ul. T. Boya Żeleńskiego 19a,  35-105  Rzeszów


 Zgodnie z art. 39 ust 6 i 6a Ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie informuje o zamiarze realizacji inwestycji pod nazwą:
„Przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 861 Bojanów–Jeżowe–Kopki na odcinku od skrzyżowania drogi krajowej 19 w m. Jeżowe do węzła S-19 Podgórze”
Informację o inwestycji zamieszczono na stronie www.pzdw.pl w  dniu 05.02.2016. W związku z poinformowaniem Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej w dniu 05.05.2016 r. informujemy, że dzień ogłoszenia informacji o którym mowa w art. 39 ust. 6 pkt. 2 ulega zmianie.
Podmioty zainteresowane udostępnieniem kanału technologicznego w pasie drogowym drogi wojewódzkiej Nr 861 w zakresie  powyższego zadania mogą składać pisemnie wnioski na adres:
Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie
ul. T. Boya Żeleńskiego 19a,  35-105  Rzeszów


 Zgodnie z art. 39 ust 6 i 6a Ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie informuje o zamiarze realizacji inwestycji pod nazwą:
„Budowa drogi wojewódzkiej nr 886 na odcinku pomiędzy planowaną obwodnicą miasta Sanoka a drogą krajową nr 28”
Informację o inwestycji  zamieszczono na stronie www.pzdw.pl w  dniu 05.02.2016. W związku z poinformowaniem Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej w dniu 05.05.2016 r. informujemy, że dzień ogłoszenia informacji o którym mowa w art. 39 ust. 6 pkt. 2 ulega zmianie.
Podmioty zainteresowane udostępnieniem kanału technologicznego w pasie drogowym drogi wojewódzkiej Nr 886 w zakresie  powyższego zadania mogą składać pisemnie wnioski na adres:
Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie
ul. T. Boya Żeleńskiego 19a,  35-105  Rzeszów


 Zgodnie z art. 39 ust 6 i 6a Ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie informuje o zamiarze realizacji inwestycji pod nazwą:
„Budowa obwodnicy m. Lubaczów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 866 Dachnów - Lubaczów - Granica Państwa”
Informację o inwestycji zamieszczono na stronie www.pzdw.pl w  dniu 05.02.2016. W związku z poinformowaniem Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej w dniu 05.05.2016 r. informujemy, że dzień ogłoszenia informacji o którym mowa w art. 39 ust. 6 pkt. 2 ulega zmianie.
Podmioty zainteresowane udostępnieniem kanału technologicznego w pasie drogowym drogi wojewódzkiej Nr 866 w zakresie  powyższego zadania mogą składać pisemnie wnioski na adres:
Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie
ul. T. Boya Żeleńskiego 19a,  35-105  Rzeszów


 Zgodnie z art. 39 ust 6 i 6a Ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie informuje o zamiarze realizacji inwestycji pod nazwą:
„Budowa drogi wojewódzkiej nr 992 Jasło–Granica Państwa na odcinku pomiędzy drogą krajową  Nr 28 a drogą krajową Nr 73”
Informację o inwestycji zamieszczono na stronie www.pzdw.pl w  dniu 05.02.2016. W związku z poinformowaniem Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej w dniu 05.05.2016 r. informujemy, że dzień ogłoszenia informacji o którym mowa w art. 39 ust. 6 pkt. 2 ulega zmianie.
Podmioty zainteresowane udostępnieniem kanału technologicznego w pasie drogowym drogi wojewódzkiej Nr 992 w zakresie  powyższego zadania mogą składać pisemnie wnioski na adres:
Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie
ul. T. Boya Żeleńskiego 19a,  35-105  Rzeszów


 Zgodnie z art. 39 ust 6 i 6a Ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie informuje o zamiarze realizacji inwestycji pod nazwą:
„Przygotowanie i realizacja odcinka drogi wojewódzkiej pomiędzy granicą Rzeszowa a węzłem w Kielanówce drogi ekspresowej S-19”
Informację o inwestycji zamieszczono na stronie www.pzdw.pl w  dniu 05.02.2016
Podmioty zainteresowane udostępnieniem kanału technologicznego w pasie drogowym drogi wojewódzkiej w zakresie  powyższego zadania mogą składać pisemnie wnioski na adres:
Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie
ul. T. Boya Żeleńskiego 19a,  35-105  Rzeszów


Zgodnie z art. 39 ust 6 i 6a Ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie informuje o zamiarze realizacji inwestycji pod nazwą:
„Rozbudowa i przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 885 Przemyśl – Hermanowice – Granica Państwa na odcinku od skrzyżowania z ul. Herburtów i ul. Obozową w m. Przemyśl, w km ok. 3+652, do km ok. 10+292 w m. Malhowice wraz z rozbiórką i budową mostów na potoku Jawor w km 3+675 i na potoku Malinowski w km 7+191, przebudową, budową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych” Informację o inwestycji zamieszczono na stronie www.pzdw.pl w  dniu 29.02.2016
Podmioty zainteresowane udostępnieniem kanału technologicznego w pasie drogowym drogi wojewódzkiej w zakresie  powyższego zadania mogą składać pisemnie wnioski na adres:
Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie
ul. T. Boya Żeleńskiego 19a,  35-105  Rzeszów


Zgodnie z art. 39 ust 6 i 6a Ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie informuje o zamiarze realizacji inwestycji pod nazwą:
„Rozbudowa i przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 897 Tylawa – Komańcza – Cisna – Ustrzyki Górne – Wołosate – Granica Państwa na odcinku od km 0+000 do km 11+900 wraz z rozbiórką i budową mostów: na potoku Panna w km 0+185 w m. Tylawa, rzece Jasiołka w km 2+144 w m. Tylawa, rzece Jasiołka w km 8+158 w m. Jaśliska, potoku Jedlicznik w km 10+804 w m. Posada Jaśliska, rzece Jasiołka w km 11+713 w m. Wola Niżna i zabezpieczeniem osuwiska w km 3+100 w m. Daliowa oraz przebudową i budową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych” Informację o inwestycji zamieszczono na stronie www.pzdw.pl w  dniu 29.02.2016
Podmioty zainteresowane udostępnieniem kanału technologicznego w pasie drogowym drogi wojewódzkiej Nr 897 w zakresie powyższego zadania mogą składać pisemnie wnioski na adres:
Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie
ul. T. Boya Żeleńskiego 19a,  35-105 Rzeszów


Zgodnie z art. 39 ust 6 i 6a Ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie informuje o zamiarze realizacji inwestycji pod nazwą:
„Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 988 Babica – Strzyżów – Wiśniowa – Twierdza – Warzyce od km 0+000 w m. Babica do km ok. 2+141 w m. Czudec i od km ok. 5+210 do km ok. 5+470 w m. Czudec oraz budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 988 Babica – Strzyżów – Wiśniowa – Twierdza – Warzyce od km ok. 1+841 do km ok. 5+290 w m. Czudec wraz z przebudową, budową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych” w ramach zadania pn.: „Rozbudowa i budowa DW nr 988 na odcinku Babica – Zaborów wraz z budową obwodnicy Czudca”
Informację o inwestycji zamieszczono na stronie www.pzdw.pl  w  dniu 21.03.2016
Podmioty zainteresowane udostępnieniem kanału technologicznego w pasie drogowym drogi wojewódzkiej w zakresie  powyższego zadania mogą składać pisemnie wnioski na adres:
Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie
ul. T. Boya Żeleńskiego 19a,  35-105  Rzeszów


Zgodnie z art. 39 ust 6 i 6a Ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie informuje o zamiarze realizacji inwestycji pod nazwą:
„ „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 985 Nagnajów – Baranów Sandomierski – Mielec – Dębica, polegająca na budowie skrzyżowania (typu rondo) z drogami powiatowymi nr 1288R i 2509R wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi w  miejscowości  Pustynia”. Informację o inwestycji zamieszczono na stronie www.pzdw.pl  w  dniu 12.05.2016.
Podmioty zainteresowane udostępnieniem kanału technologicznego w pasie drogowym drogi wojewódzkiej Nr 985 w zakresie  powyższego zadania mogą składać pisemnie wnioski na adres:
Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie
ul. T. Boya Żeleńskiego 19a,  35-105  Rzeszów


Zgodnie z art. 39 ust 6 i 6a Ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie informuje o zamiarze realizacji inwestycji pod nazwą:   „ Budowa obwodnicy  m. Strzyżów  w  ciągu  drogi  wojewódzkiej nr 988 ”. Informację o inwestycji zamieszczono na stronie www.pzdw.pl  w  dniu 25.08.2016.
Podmioty zainteresowane udostępnieniem kanału technologicznego w pasie drogowym drogi wojewódzkiej Nr 985 w zakresie  powyższego zadania mogą składać pisemnie wnioski na adres:
Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie ul. T. Boya Żeleńskiego 19a,  35-105  Rzeszów


Zgodnie z art. 39 ust 6 i 6a Ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie informuje o zamiarze realizacji inwestycji pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 858 od km 8+190 do km 8+700 wraz z budową mostu na rzece Tanew w km 8+540 oraz budową i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych”.   Informację o inwestycji zamieszczono na stronie www.pzdw.pl  w  dniu 19.09.2016.  Podmioty zainteresowane udostępnieniem kanału technologicznego w pasie drogowym drogi wojewódzkiej Nr 858 w zakresie powyższego zadania mogą składać pisemnie wnioski na adres:  Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie  ul. T. Boya Żeleńskiego 19a  35-105 Rzeszów


Zgodnie z art. 39 ust 6 i 6a Ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie informuje o zamiarze realizacji inwestycji pn.: „Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 984 od m. Rzędzianowice do ul. Sienkiewicza w Mielcu wraz z budową mostu na rzece Wisłoka”.   Informację o inwestycji zamieszczono na stronie www.pzdw.pl  w  dniu 24.10.2016.  Podmioty zainteresowane udostępnieniem kanału technologicznego w pasie drogowym drogi wojewódzkiej Nr 984 w zakresie powyższego zadania mogą składać pisemnie wnioski na adres:  Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie  ul. T. Boya Żeleńskiego 19a  35-105 Rzeszów


Zgodnie z art. 39 ust 6 i 6a Ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie informuje o zamiarze realizacji inwestycji pn.: „Budowa drogi wojewódzkiej nr 987 na odcinku od DK 94 przez ul. Księżomost do DP 1334R”.   Informację o inwestycji zamieszczono na stronie www.pzdw.pl  w  dniu 24.10.2016.  Podmioty zainteresowane udostępnieniem kanału technologicznego w pasie drogowym drogi wojewódzkiej Nr 987 w zakresie powyższego zadania mogą składać pisemnie wnioski na adres:  Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie  ul. T. Boya Żeleńskiego 19a  35-105 Rzeszów


Zgodnie z art. 39 ust 6 i 6a Ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie informuje o zamiarze realizacji inwestycji pn.: „ Przygotowanie i realizacja budowy nowego odcinka drogi wojewódzkiej Nr 987 Kolbuszowa-Sędziszów Małopolski w m. Sędziszów Małopolski - realizowanego w ramach projektu POIiŚ 5.1-7 "Modernizacja linii kolejowej E30/C-E30, odcinek Kraków-Rzeszów, etap III”.   Informację o inwestycji zamieszczono na stronie www.pzdw.pl  w  dniu 24.10.2016.  Podmioty zainteresowane udostępnieniem kanału technologicznego w pasie drogowym drogi wojewódzkiej Nr 987 w zakresie powyższego zadania mogą składać pisemnie wnioski na adres:  Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie  ul. T. Boya Żeleńskiego 19a  35-105 Rzeszów


Zgodnie z art. 39 ust 6 i 6a Ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie informuje o zamiarze realizacji inwestycji pn.: „ Przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 875 Mielec-Kolbuszowa-Leżajsk od końca obwodnicy m. Werynia do początku obwodnicy m. Sokołów Małopolski”.   Informację o inwestycji zamieszczono na stronie www.pzdw.pl  w  dniu 24.10.2016.  Podmioty zainteresowane udostępnieniem kanału technologicznego w pasie drogowym drogi wojewódzkiej Nr 875 w zakresie powyższego zadania mogą składać pisemnie wnioski na adres:  Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie  ul. T. Boya Żeleńskiego 19a  35-105 Rzeszów


Zgodnie z art. 39 ust 6 i 6a Ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie informuje o zamiarze realizacji inwestycji pn.: „ Budowa/przebudowa drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin-Przeworsk-Grabownica Starzeńska na odcinku od DK 4 do miasta Kańczuga”.   Informację o inwestycji zamieszczono na stronie www.pzdw.pl  w  dniu 24.10.2016.  Podmioty zainteresowane udostępnieniem kanału technologicznego w pasie drogowym drogi wojewódzkiej Nr 835 w zakresie powyższego zadania mogą składać pisemnie wnioski na adres:  Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie  ul. T. Boya Żeleńskiego 19a  35-105 Rzeszów  


Zgodnie z art. 39 ust 6 i 6a Ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie informuje o zamiarze realizacji inwestycji pn.:"Przebudowa / rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 881 na odcinku Kańczuga - Pruchnik".   Informację o inwestycji zamieszczono na stronie www.pzdw.pl  w  dniu 14.11.2016.  Podmioty zainteresowane udostępnieniem kanału technologicznego w pasie drogowym drogi wojewódzkiej Nr 881 w zakresie powyższego zadania mogą składać pisemnie wnioski na adres:  Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie  ul. T. Boya Żeleńskiego 19a  35-105 Rzeszów


Zgodnie z art. 39 ust 6 i 6a Ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie informuje o zamiarze realizacji inwestycji pn.: "Budowa obwodnicy m. Radomyśl Wielki w ciągu DW 984".   Informację o inwestycji zamieszczono na stronie www.pzdw.pl  w  dniu 14.11.2016.  Podmioty zainteresowane udostępnieniem kanału technologicznego w pasie drogowym drogi wojewódzkiej Nr 984 w zakresie powyższego zadania mogą składać pisemnie wnioski na adres:  Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie  ul. T. Boya Żeleńskiego 19a  35-105 Rzeszów


Zgodnie z art. 39 ust 6 i 6a Ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie informuje o zamiarze realizacji inwestycji pn.: "Budowa obwodnicy m. Kolbuszowa w ciągu DW 987 Kolbuszowa - Sędziszów Młp.".  Informację o inwestycji zamieszczono na stronie www.pzdw.pl  w  dniu 14.11.2016.  Podmioty zainteresowane udostępnieniem kanału technologicznego w pasie drogowym drogi wojewódzkiej Nr 987 w zakresie powyższego zadania mogą składać pisemnie wnioski na adres:  Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie  ul. T. Boya Żeleńskiego 19a  35-105 Rzeszów


Zgodnie z art. 39 ust 6 i 6a Ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie informuje o zamiarze realizacji inwestycji pn.: "Przebudowa/rozbudowa DW 895 na odcinku Solina – Myczków i DW 894 na odcinku Hoczew – Polańczyk".  Informację o inwestycji zamieszczono na stronie www.pzdw.pl  w  dniu 10.03.2017.  Podmioty zainteresowane udostępnieniem kanału technologicznego w pasie drogowym drogi wojewódzkiej Nr 895 i 894 w zakresie powyższego zadania mogą składać pisemnie wnioski na adres:  Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie  ul. T. Boya Żeleńskiego 19a  35-105 Rzeszów


Zgodnie z art. 39 ust 6 i 6a Ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie informuje o zamiarze realizacji inwestycji pn.: "Budowa DW 877 – łącznik pomiędzy autostradą A4 i DK 94".  Informację o inwestycji zamieszczono na stronie www.pzdw.pl  w  dniu 10.03.2017.  Podmioty zainteresowane udostępnieniem kanału technologicznego w pasie drogowym drogi wojewódzkiej Nr 877 w zakresie powyższego zadania mogą składać pisemnie wnioski na adres:  Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie  ul. T. Boya Żeleńskiego 19a  35-105 Rzeszów


Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie informuje o zamiarze realizacji inwestycji pn.: „Budowa nowego odcinka DW 992 w m. Jasło”, w celu zachowania wymogów regulowanych art. 39 ust. 6 i 6a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 1985 Nr 14 poz. 60 z późn. zm.).Informację o inwestycji zamieszczono na stronie www.pzdw.pl  w  dniu 12.04.2017.  Podmioty zainteresowane udostępnieniem kanału technologicznego w pasie drogowym drogi wojewódzkiej Nr 992 w zakresie powyższego zadania mogą składać pisemnie wnioski na adres:  Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie  ul. T. Boya Żeleńskiego 19a  35-105 Rzeszów


Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie zgodnie z art. 39 ust 6 i 6a Ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych  (Dz. U. 1985 Nr 14 poz. 60 z późn. zm.), informuje o zamiarze realizacji inwestycji pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 884 Przemyśl – Dubiecko – Bachórz – Domaradz od km 58+250 do km 58+500 i zabezpieczenie osuwiska w km 58+400 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi w m. Barycz”. Informację o inwestycji zamieszczono na stronie www.pzdw.pl  w  dniu 18.04.2017. Podmioty zainteresowane udostępnieniem kanału technologicznego w pasie drogowym drogi wojewódzkiej Nr 884 Przemyśl – Dubiecko – Bachórz – Domaradz w zakresie powyższego zadania mogą składać pisemnie wnioski na adres: Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie, ul. T. Boya Żeleńskiego 19a, 35-105 Rzeszów.


Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie zgodnie z art. 39 ust 6 i 6a Ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych  (Dz. U. 1985 Nr 14 poz. 60 z późn. zm.), informuje o zamiarze realizacji inwestycji pn.: „ Opracowanie dokumentacji dla zadania polegającego na przebudowie / rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 988 Babica – Strzyżów – Wiśniowa – Twierdza – Warzyce na odcinku od mostu na rz. Wisłok – km ok. 5+529 (km proj. 4+569) do km ok. 8+634 (km proj. 7+650) w m. Zaborów”. Informację o inwestycji zamieszczono na stronie www.pzdw.pl  w  dniu 25.04.2017. Podmioty zainteresowane udostępnieniem kanału technologicznego w pasie drogowym drogi wojewódzkiej NR 988 Babica – Strzyżów – Wiśniowa – Twierdza – Warzyce  w zakresie powyższego zadania mogą składać pisemnie wnioski na adres: Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie, ul. T. Boya Żeleńskiego 19a, 35-105 Rzeszów.


Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie zgodnie z art. 39 ust 6 i 6a Ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych  (Dz. U. 1985 Nr 14 poz. 60 z późn. zm.), informuje o zamiarze realizacji inwestycji pn.: „Rozbudowa i przebudowa drogi wojewódzkiej nr 872 relacji rz. Wisła – Baranów Sandomierski – Wola Baranowska – Majdan Królewski – Nisko polegająca na budowie ścieżki rowerowej z dopuszczeniem ruchu pieszych od km 9+880 do km 10+083, strona prawa, w m. Skopanie i m. Wola Baranowska wraz z zatoką autobusową, budowlami, niezbędną infrastrukturą i urządzeniami budowlanymi”. Informację o inwestycji zamieszczono na stronie www.pzdw.pl  w  dniu 02.05.2017. Podmioty zainteresowane udostępnieniem kanału technologicznego w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 872 rz. Wisła – Baranów Sandomierski – Wola Baranowska – Majdan Królewski – Nisko w zakresie powyższego zadania mogą składać pisemnie wnioski na adres: Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie, ul. T. Boya Żeleńskiego 19a, 35-105 Rzeszów.


Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie zgodnie z art. 39 ust 6 i 6a Ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych  (Dz. U. 1985 Nr 14 poz. 60 z późn. zm.), informuje o zamiarze realizacji inwestycji pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 884 Przemyśl – Dubiecko – Bachórz – Domaradz polegająca na budowie mostu na potoku Rzeka (Cygański) w km 36+150 wraz z dojazdami i przebudowie/budowie niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych w m. Bachórzec”. Informację o inwestycji zamieszczono na stronie www.pzdw.pl  w  dniu 02.05.2017. Podmioty zainteresowane udostępnieniem kanału technologicznego w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr nr 884 Przemyśl – Dubiecko – Bachórz – Domaradz w zakresie powyższego zadania mogą składać pisemnie wnioski na adres: Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie, ul. T. Boya Żeleńskiego 19a, 35-105 Rzeszów.


Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie zgodnie z art. 39 ust 6 i 6a Ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych  (Dz. U. 1985 Nr 14 poz. 60 z późn. zm.), informuje o zamiarze realizacji inwestycji pn.: “Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 992 w miejscowości Jasło”. Informację o inwestycji zamieszczono na stronie www.pzdw.pl  w  dniu 04.05.2017. Podmioty zainteresowane udostępnieniem kanału technologicznego w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr nr 992 w zakresie powyższego zadania mogą składać pisemnie wnioski na adres: Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie, ul. T. Boya Żeleńskiego 19a, 35-105 Rzeszów.


Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie zgodnie z art. 39 ust 6 i 6a Ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych  (Dz. U. 1985 Nr 14 poz. 60 z późn. zm.), informuje o zamiarze realizacji inwestycji pn.: “Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 993 Gorlice – Nowy Żmigród – Dukla polegająca na budowie mostu na rzece Kłopotnica w km 21+206 wraz z dojazdami i przebudowie/budowie niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych w m. Pielgrzymka” oraz „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 993 Gorlice – Nowy Żmigród – Dukla polegająca na budowie mostu na potoku bez nazwy w km 22+509 wraz z dojazdami i przebudowie/budowie niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych w m. Pielgrzymka”. Informację o inwestycji zamieszczono na stronie www.pzdw.pl  w  dniu 04.05.2017. Podmioty zainteresowane udostępnieniem kanału technologicznego w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr  993 w zakresie powyższego zadania mogą składać pisemnie wnioski na adres: Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie, ul. T. Boya Żeleńskiego 19a, 35-105 Rzeszów.


Dot.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 854 Annopol – gr. woj. lubelskiego – Antoniów – Gorzyce od km 14+872,5 do km 16+608,3 w miejscowości Chwałowice polegająca na budowie chodnika wraz z niezbędną infrastrukturą, budowlami i urządzeniami budowlanymi” – etap 2 od km 15+235,81 do km 16+004,03 Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie informuje o zamiarze realizacji inwestycji jw., w celu zachowania wymogów regulowanych art. 39 ust. 6 i 6a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 1985 Nr 14 poz. 60 z późn. zm.). Podmioty zainteresowane udostępnieniem kanału technologicznego w pasie drogowym drogi wojewódzkiej Nr 854 w zakresie powyższego zadania mogą składać pisemnie wnioski na adres: Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie ul. T. Boya Żeleńskiego 19a 35-105 Rzeszów


Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie zgodnie z art. 39 ust 6 i 6a Ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych  (Dz. U. 1985 Nr 14 poz. 60 z późn. zm.), informuje o zamiarze realizacji inwestycji pn.: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 894 Hoczew – Czarna polegająca na budowie ronda na skrzyżowaniu z drogami gminnymi ul. Wiejską i ul. Zdrojową w m. Polańczyk””. Informację o inwestycji zamieszczono na stronie www.pzdw.pl  w  dniu 22.05.2017. Podmioty zainteresowane udostępnieniem kanału technologicznego w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 894 w zakresie powyższego zadania mogą składać pisemnie wnioski na adres: Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie, ul. T. Boya Żeleńskiego 19a, 35-105 Rzeszów.


Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie zgodnie z art. 39 ust 6 i 6a Ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych  (Dz. U. 1985 Nr 14 poz. 60 z późn. zm.), informuje o zamiarze realizacji inwestycji pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 886 Domaradz – Brzozów – Sanok, polegająca na rozbudowie skrzyżowania z drogą powiatową Nr 2030R w km 8+621 wraz z dojazdami, budowie, przebudowie niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych w miejscowości Stara Wieś” w ramach zadania pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w ciągu drogi wojewódzkiej  Nr 886 Domaradz – Brzozów – Sanok w miejscowości Stara Wieś”. Informację o inwestycji zamieszczono na stronie www.pzdw.pl  w  dniu 14.06.2017. Podmioty zainteresowane udostępnieniem kanału technologicznego w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 886 w zakresie powyższego zadania mogą składać pisemnie wnioski na adres: Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie, ul. T. Boya Żeleńskiego 19a, 35-105 Rzeszów.


Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie zgodnie z art. 39 ust 6 i 6a Ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych  (Dz. U. 1985 Nr 14 poz. 60 z późn. zm.), informuje o zamiarze realizacji inwestycji pn.: „Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 865 Jarosław – Bełżec w m. Narol wraz z przebudową, budową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych” w ramach zadania pn.: „Budowa obwodnicy Narola w ciągu drogi wojewódzkiej nr 865”. Informację o inwestycji zamieszczono na stronie www.pzdw.pl  w  dniu 26.06.2017. Podmioty zainteresowane udostępnieniem kanału technologicznego w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 865 w zakresie powyższego zadania mogą składać pisemnie wnioski na adres: Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie, ul. T. Boya Żeleńskiego 19a, 35-105 Rzeszów.


Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie zgodnie z art. 39 ust 6 i 6a Ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych  (Dz. U. 1985 Nr 14 poz. 60 z późn. zm.), informuje o zamiarze realizacji inwestycji pn.: „ „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 894 Hoczew – Wołkowyja – Czarna od km ok. 17+000 do km ok. 17+900 wraz zabezpieczeniem osuwiska oraz przebudową/budową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych w m. Wołkowyja”.. Informację o inwestycji zamieszczono na stronie www.pzdw.pl  w  dniu 27.07.2017. Podmioty zainteresowane udostępnieniem kanału technologicznego w pasie drogowym drogi wojewódzkiej Nr 894 Hoczew – Wołkowyja - Czarna w zakresie powyższego zadania mogą składać pisemnie wnioski na adres: Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie, ul. T. Boya Żeleńskiego 19a, 35-105 Rzeszów.


Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie zgodnie z art. 39 ust 6 i 6a Ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych  (Dz. U. 1985 Nr 14 poz. 60 z późn. zm.), informuje o zamiarze realizacji inwestycji pn.: „Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 865 Jarosław – Bełżec w m. Narol wraz z przebudową, budową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych” w ramach zadania pn.: „Budowa obwodnicy Narola w ciągu drogi wojewódzkiej nr 865”.
    Podmioty zainteresowane udostępnieniem kanału technologicznego w pasie drogowym nowego odcinka drogi wojewódzkiej Nr 865 Jarosław – Bełżec w zakresie powyższego zadania mogą składać pisemnie wnioski na adres: Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie, ul. T. Boya Żeleńskiego 19a, 35-105 Rzeszów.
Informacja o zamiarze udostępnienia kanału technologicznego została zamieszczona na stronie internetowej www.pzdw.pl w zakładce kanały technologiczne.


Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie zgodnie z art. 39 ust 6 i 6a Ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych  (Dz. U. 1985 Nr 14 poz. 60 z późn. zm.), informuje o zamiarze realizacji inwestycji pn.: „Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 984 Lisia Góra – Radomyśl Wielki – Mielec od m. Piątkowiec do m. Rzędzianowice wraz z przebudową, budową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych” w ramach zadania pn.: „Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 984 od m. Piątkowiec przez m. Rzędzianowice do ul. Sienkiewicza w Mielcu wraz z budową mostu na rzece Wisłoka”.
    Podmioty zainteresowane udostępnieniem kanału technologicznego w pasie drogowym nowego odcinka drogi wojewódzkiej Nr 984 Lisia Góra – Radomyśl Wielki – Mielec w zakresie powyższego zadania mogą składać pisemnie wnioski na adres: Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie, ul. T. Boya Żeleńskiego 19a, 
35-105 Rzeszów.
Informacja o zamiarze udostępnienia kanału technologicznego została zamieszczona na stronie internetowej www.pzdw.pl w zakładce kanały technologiczne.


Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie zgodnie z art. 39 ust 6 i 6a Ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych  (Dz. U. 1985 Nr 14 poz. 60 z późn. zm.), informuje o zamiarze realizacji inwestycji pn.: „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 895 Uherce Mineralne – Solina – Myczków od km ok. 1+650 do km ok. 1+850 wraz zabezpieczeniem osuwiska oraz przebudową/budową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych w m. Uherce Mineralne”.”.
    Podmioty zainteresowane udostępnieniem kanału technologicznego w pasie drogowym nowego odcinka drogi wojewódzkiej Nr 895 Uherce Mineralne – Solina - Myczków w zakresie powyższego zadania mogą składać pisemnie wnioski na adres: Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie, ul. T. Boya Żeleńskiego 19a, 35-105 Rzeszów.
Informacja o zamiarze udostępnienia kanału technologicznego została zamieszczona na stronie internetowej www.pzdw.pl w dniu 17.08.2017 w zakładce kanały technologiczne.


 Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie zgodnie z art. 39 ust 6 i 6a Ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych  (Dz. U. 1985 Nr 14 poz. 60 z późn. zm.), informuje o zamiarze realizacji inwestycji pn.: „ Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 885 Przemyśl – Hermanowice – Granica Państwa na odcinku od km ok. 10+208 do km ok. 10+263, wraz z przebudową, budową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych oraz pełnienie nadzoru autorskiego”, w ramach zadnia pn.: „Rozbudowa i przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 885 Przemyśl – Hermanowice – Granica Państwa na odcinku od skrzyżowania z ul. Herburtów i ul. Obozową w m. Przemyśl, do skrzyżowania z drogą gminną nr 116460R w m. Malhowice wraz z przebudową, budową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych” .
    Podmioty zainteresowane udostępnieniem kanału technologicznego w pasie drogowym nowego odcinka drogi wojewódzkiej Nr 885 w zakresie powyższego zadania mogą składać pisemnie wnioski na adres: Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie, ul. T. Boya Żeleńskiego 19a, 35-105 Rzeszów.
Informacja o zamiarze udostępnienia kanału technologicznego została zamieszczona na stronie internetowej www.pzdw.pl w dniu 22.08.2017 w zakładce kanały technologiczne.


Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie zgodnie z art. 39 ust 6 i 6a Ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. 1985 Nr 14 poz. 60 
z późn. zm.), informuje o zamiarze realizacji inwestycji pn.: „Przebudowa/rozbudowa dróg wojewódzkich nr:
- 878 Stobierna-Rzeszów-Dylągówka na odcinku Tyczyn – Dylągówka,
- 877 Naklik-Leżajsk-Łańcut-Dylągówka-Szklary na odcinku Dylągówka – Szklary,
- 835 Lublin-Wysokie-Biłgoraj-Sieniawa-Przeworsk-Kańczuga-Dynów-Grabownica Starzeńska na odcinku Szklary – Bachórz, 
wraz z niezbędną infrastrukturą, budowlami i urządzeniami budowlanymi” w ramach zadania pn. „Przebudowa/rozbudowa dróg wojewódzkich Nr 878 na odc. Tyczyn – Dylągówka, nr 877 na odc. Dylągówka – Szklary oraz Nr 835 na odc. Szklary – Dynów”.
Podmioty zainteresowane udostępnieniem kanału technologicznego w pasie drogowym dróg wojewódzkich nr 878, 877 i 835 w zakresie powyższego zadania mogą składać pisemnie wnioski na adres: Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich 
w Rzeszowie, ul. T. Boya Żeleńskiego 19a, 35-105 Rzeszów.
Informacja o zamiarze udostępnienia kanału technologicznego została zamieszczona na stronie internetowej www.pzdw.pl w dniu 12.09.2017 w zakładce kanały technologiczne.


Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie zgodnie z art. 39 ust 6 i 6a Ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. 2015 poz. 460 z późn. zm.), informuje o zamiarze realizacji inwestycji pn.:
1. „Przebudowa / rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 867 Sieniawa – Wola Mołodycka – Oleszyce – Lubaczów – Podemszczyzna – Werchrata – Hrebenne na odcinku od km ok. 38+313 do km ok. 47+725 wraz z niezbędną infrastrukturą, budowlami i urządzeniami budowlanymi”;
2. „Przebudowa / rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 867 Sieniawa – Wola Mołodycka – Oleszyce – Lubaczów – Podemszczyzna – Werchrata – Hrebenne na odcinku od km ok. 47+725 do km ok. 57+100 wraz z niezbędną infrastrukturą, budowlami i urządzeniami budowlanymi”,
w ramach zadania pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 867 Sieniawa – Oleszyce – granica województwa: odcinek Lubaczów – Basznia Górna”.
 Podmioty zainteresowane udostępnieniem kanału technologicznego w pasie drogowym drogi wojewódzkiej Nr 867 w zakresie powyższego zadania mogą składać pisemnie wnioski na adres:
 Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie  ul. T. Boya Żeleńskiego 19a  35-105 Rzeszów


Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie zgodnie z art. 39 ust 6 i 6a Ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. 2015 poz. 460 z późn. zm.), informuje o zamiarze realizacji inwestycji pn.: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 858 Zarzecze – granica województwa podkarpackiego: - od km 17+830 w miejscowości Dąbrowica do km 21+168 w miejscowości Sieraków, - budowa mostu w km 23+217 wraz z dojazdami na rzece Borowina  w miejscowości Sieraków Nowy oraz budowa i przebudowa istniejącej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych  w ramach zadania pn. „Budowa drogi wojewódzkiej Nr 858 Zarzecze – granica województwa na odcinku Dąbrowica – Sieraków + budowa mostu na rzece Tanew i mostu na rzece Borowina: "”.  Podmioty zainteresowane udostępnieniem kanału technologicznego w pasie drogowym drogi wojewódzkiej Nr 858 w zakresie powyższego zadania mogą składać pisemnie wnioski na adres:
 Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie  ul. T. Boya Żeleńskiego 19a  35-105 Rzeszów. Informacja o zamiarze udostępnienia kanału technologicznego została zamieszczona na stronie internetowej www.pzdw.pl w dniu 04.10.2017 w zakładce kanały technologiczne.


Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie zgodnie z art. 39 ust 6 i 6a Ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. 2015 poz. 460 z późn. zm.), informuje o zamiarze realizacji inwestycji pn.: „Rozbudowa / przebudowa drogi wojewódzkiej nr 988 Babica – Strzyżów – Wiśniowa – Twierdza – Warzyce – budowa zatoki postojowej w km 24+100 – 24+200 str. lewa w m. Wiśniowa wraz z niezbędną infrastrukturą, budowlami i urządzeniami budowlanymi”.
Podmioty zainteresowane udostępnieniem kanału technologicznego w pasie drogowym drogi wojewódzkiej w zakresie  powyższego zadania mogą składać pisemnie wnioski na adres: Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie ul. T. Boya Żeleńskiego 19a,  35-105  Rzeszów. Informacja o zamiarze udostępnienia kanału technologicznego została zamieszczona na stronie internetowej www.pzdw.pl w dniu 11.12.2017 r. w zakładce kanały technologiczne.

 
Wrota Podkarpackie Ministerstwo Infrastruktury Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad edroga.pl greenvelo.pl
  ostatnia aktualizacja strony : 2018-11-09 08:25:08