STRONA GŁÓWNA O FIRMIE KONTAKT LINKI POCZTA PRZEZ WWW    
 

MENU

  INFORMACJE
  WYDZIAŁY
  DOKUMENTY
  UTRUDNIENIA
  UTRUDNIENIA KRÓTKOTRWAŁE
  SIEĆ DROGOWA
  ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG
  KOMUNIKATY ZIMOWE
  ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
  OGŁOSZENIA
  KANAŁY TECHNOLOGICZNE
  MAPY AKUSTYCZNE
  INWESTYCJE
  RACHUNKI BANKOWE
  STATYSTYKI
  OFERTY PRACY
 

AKTUALNOŚCI

2018-02-21      Przetarg
Opracowanie dokumentacji projektowej i innej, uzyskanie stosownych decyzji oraz pełnienie nadzoru autorskiego...
więcej ... 
2018-02-02      Przetarg
„Budowę nowego odcinka drogi wojewódzkiej Nr 881 Sokołów Młp.- Łańcut-Kańczuga-Żurawica od km 16+660...
więcej ... 
2018-01-30      Przetarg
Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 890 Kuźmina – Krościenko na odcinku od km 21+800 do 22+474; Zadanie...
więcej ... 
2018-01-22      Przetarg
Budowa mostu na rzece Tanew w miejscowości Ulanów w km 8+540 w ramach zadania pn.: „Budowa DW nr...
więcej ... 
2018-01-18      Przetarg
Pełnienie funkcji „Inżyniera Kontraktu” w ramach inwestycji pn.: „Wykonanie w systemie...
więcej ... 
 

Przetarg publiczny (aukcja) na zbycie drewna pozyskanego z wycinki w związku z realizacją zadania pn.: ”Przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin-Przeworsk – Grabownica Starzeńska na odcinku od skrzyżowania z droga wojewódzką nr 870 w m. Sieniawa do łącznika drogi wojewódzkiej z węzłem „Przeworsk” w miejscowości Gorliczyna"

 

Sprzedaż zlikwidowanych środków trwałych będących w użytkowaniu jednostek terenowych – aukcja

 

Sprzedaż zlikwidowanych środków trwałych będących w użytkowaniu jednostek terenowych – aukcja II

Obwieszczenie RDOŚ dotyczące decyzji środowiskowej dla zadania :„Przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin – Przeworsk – Grabownica Starzeńska na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 870 w miejscowości Sieniawa do łącznika drogi wojewódzkiej z węzłem „Przeworsk” w miejscowości Gorliczyna”     Załączniki do pobrania dotyczące obwieszczenia.

Obwieszczenie RDOŚ dotyczące decyzji środowiskowej dla zadania :
“Budowa drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin – Przeworsk-Grabownica Starzeńska na odcinku od węzła A4 “Przeworsk” do DK 94 (Gwizdaj)”.
 Załączniki do pobrania dotyczące obwieszczenia.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów dotyczące decyzji środowiskowej dla zadania: „Budowa obwodnicy m. Oleszyce i m. Cieszanów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 865 Jarosław - Oleszyce – Cieszanów – Bełżec” – Budowa obwodnicy m. Cieszanów”.  Załączniki do pobrania dotyczące obwieszczenia.

Obwieszczenie RDOŚ z dnia 25.10.2016 dotyczące decyzji środowiskowej dla zadania : “Budowa drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin – Przeworsk-Grabownica Starzeńska na odcinku od węzła A4 “Przeworsk” do DK 94 (Gwizdaj)” Załączniki do pobrania dotyczące obwieszczenia.

Obwieszczenie RDOŚ z dnia 04.11.2016 r. dotyczące decyzji środowiskowej dla zadania :
„Przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin – Przeworsk – Grabownica Starzeńska na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 870 w miejscowości Sieniawa do łącznika drogi wojewódzkiej z węzłem „Przeworsk” w miejscowości Gorliczyna”
 Załączniki do pobrania dotyczące obwieszczenia.

Obwieszczenie RDOŚ z dnia 23.11.2016 r. dotyczące decyzji środowiskowej dla zadania :
„Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 988 Babica – Strzyżów – Wiśniowa – Twierdza – Warzyce od km 0+000 w m. Babica do km ok. 2+141 w m. Czudec i od km ok. 5+210 do km ok. 5+470 w m. Czudec oraz budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 988 Babica – Strzyżów – Wiśniowa – Twierdza – Warzyce od km ok. 1+841 do km ok. 5+290 w m. Czudec wraz z przebudową, budową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych” w ramach zadania pn.: „Rozbudowa i budowa DW nr 988 na odcinku Babica – Zaborów wraz z budową obwodnicy Czudca”
 Załączniki do pobrania dotyczące obwieszczenia.

Obwieszczenie RDOŚ z dnia 09.12.2016 r. dotyczące decyzji środowiskowej dla zadania :
"Budowa obwodnicy m. Kolbuszowa i Werynia w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 875 Mielec - Leżajsk”
  Załączniki do pobrania dotyczące obwieszczenia.

Obwieszczenie RDOŚ z dnia 12.12.2016 r. dotyczące decyzji środowiskowej dla zadania :
„Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 988 Babica – Strzyżów – Wiśniowa – Twierdza – Warzyce od km 0+000 w m. Babica do km ok. 2+141 w m. Czudec i od km ok. 5+210 do km ok. 5+470 w m. Czudec oraz budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 988 Babica – Strzyżów – Wiśniowa – Twierdza – Warzyce od km ok. 1+841 do km ok. 5+290 w m. Czudec wraz z przebudową, budową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych” w ramach zadania pn.: „Rozbudowa i budowa DW nr 988 na odcinku Babica – Zaborów wraz z budową obwodnicy Czudca”
 Załącznik do pobrania dotyczące obwieszczenia.

Obwieszczenie RDOŚ z dnia 20.12.2016 r. dotyczące decyzji środowiskowej dla zadania :
Obwieszczenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie, znak: WOOŚ.4200.8.2016.AW.46 z dnia 20.12.2016 r. i znak: WOOŚ.4200.8.2016.AW.48 z dnia 20.12.2016 r. w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie wydania decyzji o środowiskowych  uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.:
„Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 988 Babica – Strzyżów – Wiśniowa – Twierdza – Warzyce od km 0+000 w m. Babica do km ok. 2+141 w m. Czudec i od km ok. 5+210 do km ok. 5+470 w m. Czudec oraz budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 988 Babica – Strzyżów – Wiśniowa – Twierdza – Warzyce od km ok. 1+841 do km ok. 5+290 w m. Czudec wraz z przebudową, budową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych” w ramach zadania pn.: „Rozbudowa i budowa DW nr 988 na odcinku Babica – Zaborów wraz z budową obwodnicy Czudca”
Załącznik do pobrania dotyczące obwieszczenia.

Obwieszczenie RDOŚ  z dnia 28.12.2016 r. dotyczące decyzji środowiskowej dla zadania :
“Budowa drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin – Przeworsk-Grabownica Starzeńska na odcinku od węzła A4 “Przeworsk” do DK 94 (Gwizdaj)”.
Załącznik do pobrania dotyczące obwieszczenia.

Obwieszczenie RDOŚ z dnia 08.12.2016 dotyczące decyzji środowiskowej dla zadania : „Przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 867 na odcinku od Oleszyc do Lubaczowa wraz z budową obwodnicy Oleszyc”. Załącznik do pobrania dotyczące obwieszczenia.

Obwieszczenie RDOŚ z dnia 30.12.2016 dotyczące decyzji środowiskowej dla zadania : „Przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 867 na odcinku od Oleszyc do Lubaczowa wraz z budową obwodnicy Oleszyc”. Załącznik do pobrania dotyczące obwieszczenia.

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie, znak: WOOŚ.4200.8.2016.AW.55 z dnia 11.01.2017 r. w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie wydania decyzji o środowiskowych  uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.:
„Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 988 Babica – Strzyżów – Wiśniowa – Twierdza – Warzyce od km 0+000 w m. Babica do km ok. 2+141 w m. Czudec i od km ok. 5+210 do km ok. 5+470 w m. Czudec oraz budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 988 Babica – Strzyżów – Wiśniowa – Twierdza – Warzyce od km ok. 1+841 do km ok. 5+290 w m. Czudec wraz z przebudową, budową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych” w ramach zadania pn.: „Rozbudowa i budowa DW nr 988 na odcinku Babica – Zaborów wraz z budową obwodnicy Czudca”.
Załącznik do pobrania dotyczące obwieszczenia.

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie, z dnia 25.01.2017 r. w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie wydania decyzji o środowiskowych  uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.:„ Przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 867 na odcinku od Oleszyc do Lubaczowa wraz z budową obwodnicy Oleszyc”. Załącznik do pobrania dotyczące obwieszczenia.

Obwieszczenie RDOŚ  z dnia 27.01.2017 r. dotyczące decyzji środowiskowej dla zadania :
“Budowa drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin – Przeworsk-Grabownica Starzeńska na odcinku od węzła A4 “Przeworsk” do DK 94 (Gwizdaj)”.
Załącznik do pobrania dotyczące obwieszczenia.

Obwieszczenie RDOŚ z dnia 01.02.2017r. dotyczące decyzji środowiskowej dla zadania :
"Budowa obwodnicy m. Kolbuszowa i Werynia w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 875 Mielec - Leżajsk”. 
Załącznik do pobrania dotyczące obwieszczenia.

Obwieszczenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie, znak: WOOŚ.4200.8.2016.AW.65 z dnia 14.02.2017 r. i WOOŚ.4200.8.2016.AW.66 z dnia 14.02.2017 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.:„Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 988 Babica – Strzyżów – Wiśniowa – Twierdza – Warzyce od km 0+000 w m. Babica do km ok. 2+141 w m. Czudec i od km ok. 5+210 do km ok. 5+470 w m. Czudec oraz budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 988 Babica – Strzyżów – Wiśniowa – Twierdza – Warzyce od km ok. 1+841 do km ok. 5+290 w m. Czudec wraz z przebudową, budową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych” w ramach zadania pn.: „Rozbudowa i budowa DW nr 988 na odcinku Babica – Zaborów wraz z budową obwodnicy Czudca”. Załącznik do pobrania dotyczące obwieszczenia.

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 02.031.2017 r. w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie wydania decyzji o środowiskowych  uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 867 na odcinku od Oleszyc do Lubaczowa wraz z budową obwodnicy Oleszyc”. Załącznik do pobrania dotyczące obwieszczenia.

Obwieszczenie RDOŚ  z dnia 13.03.2017 r. dotyczące decyzji środowiskowej dla zadania : “Budowa drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin – Przeworsk-Grabownica Starzeńska na odcinku od węzła A4 “Przeworsk” do DK 94 (Gwizdaj)”. Załącznik do pobrania dotyczące obwieszczenia.

Zawiadomienie Wójta Gminy Przemyśl z dnia 14.03.2017 r. dotyczące decyzji środowiskowej dla zadania :
„Rozbudowa i przebudowa drogi wojewódzkiej nr 885 Przemyśl - Hermanowice - Granica Państwa na odcinku od skrzyżowania z ul. Herburtów i ul. Obozową w m. Przemyśl, do skrzyżowania z drogą gminną nr 116460R w m. Malhowice wraz z przebudową, budową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych".
Załącznik do pobrania dotyczące obwieszczenia.

Obwieszczenie RDOŚ  z dnia 22.03.2017 r. dotyczące decyzji środowiskowej dla zadania :„Budowa obwodnicy m. Kolbuszowa i Werynia w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 875 Mielec - Leżajsk". Załącznik do pobrania dotyczące obwieszczenia.

Obwieszczenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie  z dnia 03.04.2017 r. w związku z wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 867 na odcinku od Oleszyc do Lubaczowa wraz z budową obwodnicy Oleszyc”. Załącznik do pobrania dotyczące obwieszczenia.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów z dnia 04.04.2017 r. w związku z wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: „Budowa obwodnicy m. Oleszyce i m. Cieszanów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 865 Jarosław - Oleszyce – Cieszanów – Bełżec” – budowa obwodnicy m. Cieszanów”. Załącznik do pobrania dotyczące obwieszczenia.

Obwieszczenie Wójta Gminy Przemyśl z dnia 14.04.2017 r. w związku z wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.:  „Rozbudowa i przebudowa drogi wojewódzkiej nr 885 Przemyśl - Hermanowice - Granica Państwa na odcinku od skrzyżowania z ul. Herburtów i ul. Obozową w m. Przemyśl, do skrzyżowania z drogą gminną nr 116460R w m. Malhowice wraz z przebudową, budową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych ". Załącznik do pobrania dotyczące obwieszczenia.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Oleszyce z dnia 20.04.2017 r. w związku z wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: „Budowa obwodnicy m. Oleszyce i m. Cieszanów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 865 Jarosław - Oleszyce – Cieszanów – Bełżec” – budowa obwodnicy m. Oleszyce”." Załącznik do pobrania dotyczące obwieszczenia.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Jasła z 28.04.2017 r. z dnia 28.04.2017 r., w związku z wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego zamierzenia inwestycyjnego pn.: “Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 992 w miejscowości Jasło”.. Załącznik do pobrania dotyczące obwieszczenia.

Obwieszczenie RDOŚ  z dnia 08.05.2017 r. dotyczące decyzji środowiskowej dla zadania pn.: „Budowa obwodnicy m. Kolbuszowa i Werynia w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 875 Mielec - Leżajsk", Załącznik do pobrania dotyczące obwieszczenia.

Obwieszczenie RDOŚ w Rzeszowie z dnia 18.05.2017 r. dotyczące wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zadania pn.: „Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 877 Naklik – Leżajsk – Łańcut – Szklary w m. Łańcut i Wola Dalsza wraz z budową i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych”, w ramach zadania pn.: „Budowa DW 877 – łącznik pomiędzy autostradą A4 i DK 94”.Załącznik do pobrania dotyczący obwieszczenia.

Obwieszczenie RDOŚ  z dnia 22.06.2017 r. dotyczące wydania decyzji środowiskowej dla zadania :„Budowa obwodnicy m. Kolbuszowa i Werynia w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 875 Mielec - Leżajsk". Załącznik do pobrania dotyczące obwieszczenia.Załączniki do pobrania dotyczące obwieszczenia.

Obwieszczenie RDOŚ  z dnia 08.08.2017 r. dotyczące wydania decyzji środowiskowej dla zadania :„Budowa obwodnicy m. Kolbuszowa i Werynia w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 875 Mielec - Leżajsk". Załącznik do pobrania dotyczące obwieszczenia.Załączniki do pobrania dotyczące obwieszczenia.

Obwieszczenie Wojta Gm. RANIŻOW z dnia 4.09.2017 w sprawie oceny oddziaływania na srodowisko przedsiewziecia "Przebudowa/rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 875 Mielec-Kolbuszowa-Lezajsk od konca obwodnicy m Werynia do poczatku obwodnicy m Sokołow Młp". Załączniki do pobrania dotyczące obwieszczenia.

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie zadania pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 884 Przemyśl – Dubiecko – Bachórz – Domaradz od km 58+250 do km 58+500 wraz z zabezpieczeniem osuwiska w km 58+400 oraz przebudową/budową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych w m. Barycz”. Załączniki do pobrania dotyczące obwieszczenia.  

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie drogi wojewódzkiej nr 987 na odcinku od DK 94 przez ul. Księżomost do DP 1334R wraz z przebudową, budową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych". Załączniki do pobrania dotyczące obwieszczenia.  

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „ Budowa obwodnicy m. Strzyżów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 988". Załączniki do pobrania dotyczące obwieszczenia.  


Zawiadomienie Marszałka Województwa Lubelskiego znak: RŚ-V.7322.31.2017.AGL z dnia 18.10.2017 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwoleń wodnoprawnych na wykonanie urządzeń wodnych oraz na szczególne korzystanie z wód w ramach inwestycji pod nazwą „Budowa obwodnicy m. Lubaczów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 866 Dachnów – Lubaczów – Granica Państwa”. Załączniki do pobrania

Obwieszczenie Wójta Gminy Raniżów z 2017-10-27  dotyczy inwestycji pn.: “Przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 875 Mielec – Kolbuszowa – Leżajsk od końca obwodnicy miejscowości Werynia do początku obwodnicy miejscowości Sokołów Młp.” Załączniki do pobrania

Zawiadomienie o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa obwodnicy m. Kolbuszowa i Werynia w ciągu drogi wojewódzkiej nr 875 Mielec-Leżajsk” Załączniki do pobrania

 

 
Wrota Podkarpackie Ministerstwo Infrastruktury Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad edroga.pl greenvelo.pl
  ostatnia aktualizacja strony : 2018-11-09 08:25:08