STRONA GŁÓWNA O FIRMIE KONTAKT LINKI POCZTA PRZEZ WWW    
 

MENU

  INFORMACJE
  WYDZIAŁY
  DOKUMENTY
  UTRUDNIENIA
  UTRUDNIENIA KRÓTKOTRWAŁE
  SIEĆ DROGOWA
  ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG
  KOMUNIKATY ZIMOWE
  ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
  OGŁOSZENIA
  KANAŁY TECHNOLOGICZNE
  MAPY AKUSTYCZNE
  INWESTYCJE
  RACHUNKI BANKOWE
  STATYSTYKI
  OFERTY PRACY
 

AKTUALNOŚCI

2018-02-21      Przetarg
Opracowanie dokumentacji projektowej i innej, uzyskanie stosownych decyzji oraz pełnienie nadzoru autorskiego...
więcej ... 
2018-02-02      Przetarg
„Budowę nowego odcinka drogi wojewódzkiej Nr 881 Sokołów Młp.- Łańcut-Kańczuga-Żurawica od km 16+660...
więcej ... 
2018-01-30      Przetarg
Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 890 Kuźmina – Krościenko na odcinku od km 21+800 do 22+474; Zadanie...
więcej ... 
2018-01-22      Przetarg
Budowa mostu na rzece Tanew w miejscowości Ulanów w km 8+540 w ramach zadania pn.: „Budowa DW nr...
więcej ... 
2018-01-18      Przetarg
Pełnienie funkcji „Inżyniera Kontraktu” w ramach inwestycji pn.: „Wykonanie w systemie...
więcej ... 
 

Nr pokoju

 

WYKAZ STANOWISK

 

Nr telefonu

26

 

SEKRETARIATbiuro(at)pzdw.pl

Aldona Gujda, Marzena Pietraszek

 

tel.:   17 860-94-55

faks: 17 860-94-56

 

 

DYREKCJA

 

26

 

mgr inż. Piotr Miąso

DYREKTOR NACZELNY

 

17 860-94-55

26

 

mgr inż. Kazimierz Surmacz

Z-CA DYREKTORA ds. ZARZĄDZANIA SIECIĄ

 

17 860-94-55

26

 

mgr inż. Joanna Szozda

Z-CA DYREKTORA ds. REALIZACJI INWESTYCJI

 

17 860-94-55

35

 

mgr Janusz Tereszkiewicz

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 

17 860-94-84

 

SAMODZIELNE STANOWISKA

 

22

 

Jan Hołota   jan.holota(at)pzdw.pl

Główny Specjalista ds. Organizacji Ruchu

 

17 860-94-71

37

 

Ewa Sudoł-Sikora  ewa.sikora(at)pzdw.pl

Specjalista ds. Informacji Publicznej

 

17 860-94-81

663 224 040

33

 

Zdzisław Sołtys   zdzislaw.soltys(at)pzdw.pl

Stanowisko ds. BHP i ppoż.

 

17 860-94-86

 

32

 

Tadeusz Mach  tadeusz.mach(at)pzdw.pl

Stanowisko ds. Obronnych i Informacji Niejawnych

 

17 860-94-64

 

 

SEKCJA PRAWNA

 

 

8

 

Sekcja Prawna    prawny(at)pzdw.pl

Maria Litwa, Arkadiusz Kopczyk

 

17 860-94-61

 

WYDZIAŁY

 

30a

 

Wydział Organizacyjno – Kadrowy    kadry(at)pzdw.pl

Naczelnik – Alicja Rutka

 

17 860-94-54

 

22

 

Wydział Zarządzania Ruchem    wr(at)pzdw.pl

Naczelnik – Bartosz Rykała

 

17 860-94-58

2

 

Wydział Uzgodnień    wu(at)pzdw.pl

 

p.o. Naczelnik   - Halina Jajko

 

17 860-94-57

21

 

Wydział Dróg    drogi(at)pzdw.pl

Naczelnik – Piotr Więcek

 

17 860-94-79

3

 

Wydział Mostów    mosty(at)pzdw.pl

Naczelnik – Maciej Wielgosz

 

17 860-94-76

24

 

Wydział Planowania    wp(at)pzdw.pl

Naczelnik – Artur Wierzbicki

 

17 860-94-78

28

 

Wydział Dokumentacji    wdt(at)pzdw.pl

Naczelnik – Jakub Frankowski

 

17 860-94-77

4

 

Wydział Nieruchomości    wn(at)pzdw.pl

Naczelnik – Grzegorz Nosek

 

17 860-94-62

36

 

Wydział Zamówień Publicznych    wzp(at)pzdw.pl

Naczelnik –  Mariusz Górak

 

17 860-94-90

29

 

Wydział Realizacji Inwestycji    wri(at)pzdw.pl

Naczelnik – Bogusław Gotkowski

 

17 860-94-82

38

 

Wydział Funduszy Unijnych    wfu(at)pzdw.pl

p.o. Naczelnik – Edyta Leniart-Bukała

 

17 860-94-74

31

 

Wydział Księgowo – Finansowy    ksiegowosc(at)pzdw.pl

Naczelnik – Dariusz Tłuczek

 

17 860-94-67

8

 

Wydział Administracji    wa(at)pzdw.pl

p.o. Naczelnik – Jerzy Osak

 

17 860-94-83

 

 

ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG

 zima(at)pzdw.pl

 

tel.:   17 860-94-94

faks: 17 860-94-60

Adresy e-mail zabezpieczone przed spamem, proszę zamienić (at) na @

 
Wrota Podkarpackie Ministerstwo Infrastruktury Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad edroga.pl greenvelo.pl
  ostatnia aktualizacja strony : 2018-11-09 08:25:08