STRONA GŁÓWNA O FIRMIE KONTAKT LINKI POCZTA PRZEZ WWW    
 

MENU

  INFORMACJE
  WYDZIAŁY
  DOKUMENTY
  UTRUDNIENIA
  UTRUDNIENIA KRÓTKOTRWAŁE
  SIEĆ DROGOWA
  ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG
  KOMUNIKATY ZIMOWE
  ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
  OGŁOSZENIA
  KANAŁY TECHNOLOGICZNE
  MAPY AKUSTYCZNE
  INWESTYCJE
  RACHUNKI BANKOWE
  STATYSTYKI
  OFERTY PRACY
 

AKTUALNOŚCI

2018-02-21      Przetarg
Opracowanie dokumentacji projektowej i innej, uzyskanie stosownych decyzji oraz pełnienie nadzoru autorskiego...
więcej ... 
2018-02-02      Przetarg
„Budowę nowego odcinka drogi wojewódzkiej Nr 881 Sokołów Młp.- Łańcut-Kańczuga-Żurawica od km 16+660...
więcej ... 
2018-01-30      Przetarg
Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 890 Kuźmina – Krościenko na odcinku od km 21+800 do 22+474; Zadanie...
więcej ... 
2018-01-22      Przetarg
Budowa mostu na rzece Tanew w miejscowości Ulanów w km 8+540 w ramach zadania pn.: „Budowa DW nr...
więcej ... 
2018-01-18      Przetarg
Pełnienie funkcji „Inżyniera Kontraktu” w ramach inwestycji pn.: „Wykonanie w systemie...
więcej ... 
 

Ogłoszone przetargi
Rodzaj przetargu : PRZETARG NIEOGRANICZONY
Przetarg na : Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 890 Kuźmina – Krościenko na odcinku od km 21+800 do 22+474; Zadanie Nr 1 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 890 Kuźmina – Krościenko wraz z mostem przez potok bez nazwy w miejscowości Liskowate w km 21+932 – 22+072, Zadanie Nr 2 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 890 Kuźmina – Krościenko wraz z mostem przez potok Karaszyn w miejscowości Liskowate w km 22+153 – 22+285

- postępowanie prowadzone jest pod nr: PZDW/WZP/243/WM/1/2018

- Zamówienie o wartości poniżej 5 548 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 08.01.2018r.
Termin realizacji : Termin realizacji zamówienia: od dnia przekazania Wykonawcy Terenu budowy do dnia zakończenia robót tj. do 15.11.2018 r.
Wadium : Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert w kwocie: 81000,00 PLN.

Cena materiałów : Nie dotyczy
Informacja : Treść ogłoszenia o zamówieniu w załączeniu.
Kryteria oceny ofert: cena - 60%
Wydłużenie okresu gwarancji i rękojmi za wady - 40%
 
Osoby uprawnione do kontaktów :
organizacja przetargu – Mariusz Górak – Wydział Zamówień Publicznych
sprawy merytoryczne – Maciej Wielgosz – Wydział Mostów
Składanie ofert : Ofertę należy złożyć w Podkarpackim Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie,
ul. T. Boya Żeleńskiego 19a, 35-105 Rzeszów, pok. Nr 1 do dnia 30.01.2018r. do godz. 09:00
Otwarcie ofert : Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 30.01.2018r. o godz. 09:30 w Podkarpackim Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie, ul. T. Boya Żeleńskiego 19a, 35-105 Rzeszów – świetlica.
Data ogłoszenia : 2018-01-08
 
Wrota Podkarpackie Ministerstwo Infrastruktury Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad edroga.pl greenvelo.pl
  ostatnia aktualizacja strony : 2018-11-09 08:25:08