STRONA GŁÓWNA O FIRMIE KONTAKT LINKI POCZTA PRZEZ WWW    
 

MENU

  INFORMACJE
  WYDZIAŁY
  DOKUMENTY
  UTRUDNIENIA
  UTRUDNIENIA KRÓTKOTRWAŁE
  SIEĆ DROGOWA
  ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG
  KOMUNIKATY ZIMOWE
  ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
  OGŁOSZENIA
  KANAŁY TECHNOLOGICZNE
  MAPY AKUSTYCZNE
  INWESTYCJE
  RACHUNKI BANKOWE
  STATYSTYKI
  OFERTY PRACY
 

AKTUALNOŚCI

2018-02-21      Przetarg
Opracowanie dokumentacji projektowej i innej, uzyskanie stosownych decyzji oraz pełnienie nadzoru autorskiego...
więcej ... 
2018-02-02      Przetarg
„Budowę nowego odcinka drogi wojewódzkiej Nr 881 Sokołów Młp.- Łańcut-Kańczuga-Żurawica od km 16+660...
więcej ... 
2018-01-30      Przetarg
Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 890 Kuźmina – Krościenko na odcinku od km 21+800 do 22+474; Zadanie...
więcej ... 
2018-01-22      Przetarg
Budowa mostu na rzece Tanew w miejscowości Ulanów w km 8+540 w ramach zadania pn.: „Budowa DW nr...
więcej ... 
2018-01-18      Przetarg
Pełnienie funkcji „Inżyniera Kontraktu” w ramach inwestycji pn.: „Wykonanie w systemie...
więcej ... 
 

podkarpackie

Inwestycje w całości finansowane ze środków własnych budżetu Województwa Podkarpackiego

1. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 884 Przemyśl – Dubiecko – Bachórz – Dynów – Domaradz  w km 3+275 – 67+654 – zrealizowano

2. Budowa ronda na skrzyżowaniu dróg wojewódzkich nr 865 Jarosław – Oleszyce – Cieszanów – Bełżec i nr 870 Sieniawa – Wiązownica – Jarosław z drogą powiatową nr 1719 w m. Szówsko – zrealizowano

3. Przebudowa skrzyżowania w ciągu drogi wojewódzkiej nr 992 Jasło – Zarzecze – Nowy Żmigród – Kąty – Krempna – Świątkowa Mała – Grab – Ożenna – Granica Państwa w m. Jasło km 0+826,83 – zrealizowano

4. Budowa drogi wojewódzkiej nr 867 Sieniawa – Hrebenne w km 73+670+73+874 – 74+119 na odcinku Prusie – Hrebenne – zrealizowano

5. Przebudowa mostu stałego przez rzekę San w miejscowości Rajskie w ciągu drogi wojewódzkiej nr 894 Hoczew – Czarna w km 26+747,00 – zrealizowano

6. Budowa chodników i zatok w ciągu drogi wojewódzkiej 884 Przemyśl – Dubiecko – Bachórz – Domaradz – zrealizowano

7. Przebudowa mostu przez potok bez nazwy w miejscowości Świerchowa w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 992 Jasło – Ożenna – Gr. Państwa w km 8+339 – zrealizowano

8. Przebudowa mostu przez potok bez nazwy w miejscowości Krzemienica w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 881 Sokołów Młp. – Łańcut – Kańczuga – Żurawica w km 21+027– zrealizowano

9. Budowa mostu stałego przez rzekę Wisłok w m. Nowa Wieś Czudecka w ciągu drogi wojewódzkiej nr 988 Babica – Warzyce w km 5+419,94 – zrealizowano

10. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 870 Sieniawa – Jarosław km 11+775 – 13+731  w m. Wiązownica – zrealizowano

11. Budowa drogi wojewódzkiej nr 867 Sieniawa – Hrebenne na obszarze województwa podkarpackiego odcinek Prusie – Granica Województwa w km 74+119 – 76+297 – w trakcie realizacji

12. Przebudowa i rozbudowa skrzyżowania dla rozwiązania drogi wojewódzkiej nr 881 Sokołów Małopolski – Żurawica z drogą wojewódzką nr 835 Lublin – Grabownica w m. Kańczuga – zrealizowano

13.Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 985 Nagnajów – Dębica w km 6+401,8 z drogą wojewódzką nr 872 Łoniów – Majdan Królewski w km 6+242,50 w m. Baranów Sandomierski wraz z przebudową niezbędnej infrastruktury - zrealizowano

14.Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 865 Jarosław – Bełżec w km 1+287,3 – 3+674,4 i nr 870 Sieniawa – Jarosław w km 19+750 – 20+349,29 – ETAP II - w trakcie realizacji

15. Budowa chodników i zatok postojowych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 884 Przemyśl – Dynów  – Domaradz – zrealizowano

16. Przebudowa mostu przez rzekę Tabor w m. Rymanów Zdrój w ciągu drogi wojewódzkiej nr 887 Brzozów – Daliowa w km 25+790 – zrealizowano

17. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin – Biłgoraj – Sieniawa – Przeworsk – Kańczuga – Dynów – Grabownica Starzeńska w km 212+347 do 212+641 wraz z budową mostu trwałego na potoku Jabłonka w km 212+514 w m. Wydrna – zrealizowano

18. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 887 Brzozów – Daliowa wraz z budową nowego mostu w miejscu istniejącego przez rzekę Wisłok w m. Bzianka z infrastrukturą techniczną i robotami towarzyszącymi

19. Remont mostu przez rzekę Nil w ciągu drogi wojewódzkiej nr 987 Kolbuszowa – Sędziszów Małopolski

 
Wrota Podkarpackie Ministerstwo Infrastruktury Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad edroga.pl greenvelo.pl
  ostatnia aktualizacja strony : 2018-11-09 08:25:08