STRONA GŁÓWNA O FIRMIE KONTAKT LINKI POCZTA PRZEZ WWW    
 

MENU

  INFORMACJE
  WYDZIAŁY
  DOKUMENTY
  UTRUDNIENIA
  UTRUDNIENIA KRÓTKOTRWAŁE
  SIEĆ DROGOWA
  ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG
  KOMUNIKATY ZIMOWE
  ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
  OGŁOSZENIA
  KANAŁY TECHNOLOGICZNE
  MAPY AKUSTYCZNE
  INWESTYCJE
  RACHUNKI BANKOWE
  STATYSTYKI
  OFERTY PRACY
 

AKTUALNOŚCI

2018-02-21      Przetarg
Opracowanie dokumentacji projektowej i innej, uzyskanie stosownych decyzji oraz pełnienie nadzoru autorskiego...
więcej ... 
2018-02-02      Przetarg
„Budowę nowego odcinka drogi wojewódzkiej Nr 881 Sokołów Młp.- Łańcut-Kańczuga-Żurawica od km 16+660...
więcej ... 
2018-01-30      Przetarg
Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 890 Kuźmina – Krościenko na odcinku od km 21+800 do 22+474; Zadanie...
więcej ... 
2018-01-22      Przetarg
Budowa mostu na rzece Tanew w miejscowości Ulanów w km 8+540 w ramach zadania pn.: „Budowa DW nr...
więcej ... 
2018-01-18      Przetarg
Pełnienie funkcji „Inżyniera Kontraktu” w ramach inwestycji pn.: „Wykonanie w systemie...
więcej ... 
 

Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich informuje, że nastąpiła zmiana rachunków bankowych. Od dnia 21 marca 2016 roku obsługa kasowa jednostki jest prowadzona przez bank PKO Bank Polski S.A.

Wykaz podstawowych rachunków bankowych obowiązujących od 21 marca 2016 roku:

Nazwa rachunku

Nr rachunku

Opis operacji na rachunku

Rachunek bieżący

73 1020 4391 0000 6902 0159 2393

Wydatki budżetowe

Dochody budżetowe

16 1020 4391 0000 6802 0159 2401

Wpłaty za zajęcie pasa drogowego i umieszczenia urządzeń obcych w pasie drogi, udostępnianie dokumentacji przetargowych, wpłaty odszkodowań, opłaty za przejazdy ponadnormatywne, kary umowne, wpływy ze sprzedaży, odsetki , należności wynikające z wyroków sądowych.

ZFŚS

61 1020 4391 0000 6102 0159 2419

Rachunek do obsługi ZFŚS w tym: spłaty pożyczek udzielonych z ZFM, zapłaty za wynajem lokali.

Sumy obce

39 1020 4391 0000 6102 0159 2427

Wpłaty wadiów, kaucji, zabezpieczeń należytego wykonania umów

Uwaga !
W umowach zawieranych z PZDW po 01.01.2017r. zmianie ulega komparycja umów według wzoru:
AKT UMOWY Nr ... . . ..z dnia  dd.mm.2017 r. zawarty pomiędzy
WOJEWÓDZTWEM PODKARPACKIM, al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, NIP: 813-33-15-014 - PODKARPACKIM ZARZĄDEM DRÓG WOJEWÓDZKICH, ul. T. Boya Żeleńskiego 19a, 35-105 Rzeszów
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
W związku z tym  faktury proszę wystawiać na Nabywcę:  Województwo Podkarpackie, al. Łukasza Cieplińskiego 4,  35-010 Rzeszów, NIP: 813-33-15-014; Odbiorca/Płatnik: Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich, ul. T. Boya Żeleńskiego 19a, 35-105 Rzeszów i przesyłać do siedziby Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich.

Podstawa prawna : Ustawa z 5 września 2016 r. (Dz. U. poz. 1454) wprowadzająca od 1 stycznia 2017 r. obowiązkową centralizację rozliczeń w jednostkach samorządu terytorialnego w zakresie podatku VAT.

 

 

 

 

 
Wrota Podkarpackie Ministerstwo Infrastruktury Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad edroga.pl greenvelo.pl
  ostatnia aktualizacja strony : 2018-11-09 08:25:08