STRONA GŁÓWNA O FIRMIE KONTAKT LINKI POCZTA PRZEZ WWW    
 

MENU

  INFORMACJE
  WYDZIAŁY
  DOKUMENTY
  UTRUDNIENIA
  UTRUDNIENIA KRÓTKOTRWAŁE
  SIEĆ DROGOWA
  ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG
  KOMUNIKATY ZIMOWE
  ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
  OGŁOSZENIA
  KANAŁY TECHNOLOGICZNE
  MAPY AKUSTYCZNE
  INWESTYCJE
  RACHUNKI BANKOWE
  STATYSTYKI
  OFERTY PRACY
 

AKTUALNOŚCI

2018-02-21      Przetarg
Opracowanie dokumentacji projektowej i innej, uzyskanie stosownych decyzji oraz pełnienie nadzoru autorskiego...
więcej ... 
2018-02-02      Przetarg
„Budowę nowego odcinka drogi wojewódzkiej Nr 881 Sokołów Młp.- Łańcut-Kańczuga-Żurawica od km 16+660...
więcej ... 
2018-01-30      Przetarg
Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 890 Kuźmina – Krościenko na odcinku od km 21+800 do 22+474; Zadanie...
więcej ... 
2018-01-22      Przetarg
Budowa mostu na rzece Tanew w miejscowości Ulanów w km 8+540 w ramach zadania pn.: „Budowa DW nr...
więcej ... 
2018-01-18      Przetarg
Pełnienie funkcji „Inżyniera Kontraktu” w ramach inwestycji pn.: „Wykonanie w systemie...
więcej ... 
 

Wykaz jednostek organizacyjnych Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich

Wykaz jednostek organizacyjnych Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich

Rejon Dróg Wojewódzkich w Jarosławiu z siedzibą w Koniaczowie
Koniaczów 34a
37-500 Jarosław
tel. (16) 62-12-838
fax. (16) 62-10-940
jaroslaw@pzdw.pl 
Kierownik: Zbigniew Bojarski

Baza Materiałów w Ruszelczycach
Ruszelczyce 10
37-755 Krzywcza
tel. (16) 67-11-481
fax. (16) 67-11-481 
 
Rejon Dróg Wojewódzkich w Jaśle
ul. Niegłowicka 6a
38-200 Jasło
tel. (13) 443-51-20
fax. (13) 446-98-86
jaslo@pzdw.pl
p.o. Kierownik : Ryszard Lisowski

Baza Materiałów w Strzyżowie
ul. 1 Maja 1B
38-100 Strzyżów
tel. (17) 27-64-512
fax. (17) 27-63-369
Artur Poprawa

Rejon Dróg Wojewódzkich w Lubaczowie
ul. Kard. St. Wyszyńskiego 31
37-600 Lubaczów
tel. (16) 632-98-00 (16) 632-98-01 (16) 632-98-02
fax. (16) 632-98-01
lubaczow@pzdw.pl
Kierownik: Feliks Sopel

Baza Materiałów w Lisich Jamach
ul. Leśna 6
37-600 Lubaczów Lisie Jamy
tel.  (16) 63-231-79
fax. (16) 63-237-76

Rejon Dróg Wojewódzkich w Łańcucie
ul. Polna 3b
37-100 Łańcut
tel. (17) 22-52-666
fax. (17) 22-50-435
lancut@pzdw.pl
Kierownik: Anna Stępień

Baza Materiałów w Leżajsku
ul. Polna 12
37-300 Leżajsk
tel. (017) 24-20-974
fax. (017) 24-20-974

Rejon Dróg Wojewódzkich w Mielcu
ul. Korczaka 6a
39-300 Mielec
tel. (17) 58-37-561
fax. (17) 58-54-264
mielec@pzdw.pl
Kierownik: Andrzej Kmiecik

Baza Materiałów w Zawadzie
Zawada 5a
39-200 Dębica 
tel.  (14) 67-75-088
fax. (14) 67-75-088

Rejon Dróg Wojewódzkich w Rymanowie
ul. Dworska 23
38-480 Rymanów
tel.  (13) 43-55-130
fax. (13) 43-56-588
rymanow@pzdw.pl
Kierownik: Marcin Hejnar

Baza Materiałów w Wysoczanach
Wysoczany 27
38-541 Szczawne 
tel.  (13) 46-76-086
fax. (13) 46-76-086
Marek Szpara

Baza Materiałów w Brzozowie
36-200 Brzozów ul. Legionistów 12
tel.  (13) 43-41-256
fax. (13) 43-41-256 

Rejon Dróg Wojewódzkich w Stalowej Woli
ul. Przemysłowa 6
37-450 Stalowa Wola
tel. (15) 84-29-289
fax. (15) 84-21-434
stalowa@pzdw.pl
Kierownik: Zbigniew Wydra

Baza Materiałów w Nowej Dębie
ul. Ogrodowa 20
39-460 Nowa Dęba
tel. (15) 84-64-353
fax. (15) 84-64-353

Rejon Dróg Wojewódzkich w Ustrzykach Dolnych z siedzibą w Ustjanowej Górnej
Ustjanowa Górna 95
38-700 Ustrzyki Dolne
tel. (13) 46-13-339
fax. (13) 46-11-839
ustrzyki@pzdw.pl
Kierownik: Marek Góra

 

 
Wrota Podkarpackie Ministerstwo Infrastruktury Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad edroga.pl greenvelo.pl
  ostatnia aktualizacja strony : 2018-11-09 08:25:08