STRONA GŁÓWNA O FIRMIE KONTAKT LINKI POCZTA PRZEZ WWW    
 

MENU

  INFORMACJE
  WYDZIAŁY
  DOKUMENTY
  UTRUDNIENIA
  UTRUDNIENIA KRÓTKOTRWAŁE
  SIEĆ DROGOWA
  ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG
  KOMUNIKATY ZIMOWE
  ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
  OGŁOSZENIA
  KANAŁY TECHNOLOGICZNE
  MAPY AKUSTYCZNE
  INWESTYCJE
  RACHUNKI BANKOWE
  STATYSTYKI
  OFERTY PRACY
 

AKTUALNOŚCI

2018-02-21      Przetarg
Opracowanie dokumentacji projektowej i innej, uzyskanie stosownych decyzji oraz pełnienie nadzoru autorskiego...
więcej ... 
2018-02-02      Przetarg
„Budowę nowego odcinka drogi wojewódzkiej Nr 881 Sokołów Młp.- Łańcut-Kańczuga-Żurawica od km 16+660...
więcej ... 
2018-01-30      Przetarg
Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 890 Kuźmina – Krościenko na odcinku od km 21+800 do 22+474; Zadanie...
więcej ... 
2018-01-22      Przetarg
Budowa mostu na rzece Tanew w miejscowości Ulanów w km 8+540 w ramach zadania pn.: „Budowa DW nr...
więcej ... 
2018-01-18      Przetarg
Pełnienie funkcji „Inżyniera Kontraktu” w ramach inwestycji pn.: „Wykonanie w systemie...
więcej ... 
 

Ogłoszone przetargi
Rodzaj przetargu : PRZETARG NIEOGRANICZONY
Przetarg na : Opracowanie dokumentacji projektowej i innej, uzyskanie stosownych decyzji oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla zadania pn. „Przebudowa/rozbudowa dróg wojewódzkich nr:
878 Stobierna-Rzeszów-Dylągówka na odcinku Tyczyn – Dylągówka,
877 Naklik-Leżajsk-Łańcut-Dylągówka-Szklary na odcinku Dylągówka – Szklary,
835Lublin-Wysokie-Biłgoraj-Sieniawa-Przeworsk-Kańczuga-Dynów-Grabownica Starzeńska na odcinku Szklary – Bachórz, wraz z niezbędną infrastrukturą, budowlami i urządzeniami budowlanymi” w ramach zadania pn. „Przebudowa/rozbudowa dróg wojewódzkich Nr 878 na odc. Tyczyn – Dylągówka, nr 877 na odc. Dylągówka – Szklary oraz Nr 835 na odc. Szklary – Dynów

Postępowanie jest prowadzone pod numerem: PZDW/WZP/243/WDT/1/2018

- Zamówienie o wartości powyżej 221 000 euro.

- Ogłoszenie o zamówieniu przekazane do publikacji w DUUE w dniu 08.01.2018r. opublikowane w dniu 10.01.2018r.
Termin realizacji : Termin wykonania zamówienia:
A.Wykonanie i przedłożenie uzgodnionej przez Zamawiającego dokumentacji projektu budowlanego (skorygowanej
o uwagi komisji ZOPI) i pozostałej dokumentacji zgodnie z TOP oraz kompletny wniosek w sprawie wydania decyzji z rygorem natychmiastowej wykonalności pozwalających na realizację zadania wraz z opracowaniami wymaganymi ustawą oraz zgłoszenia robót budowlanych: 07.12.2018 r.
B.Wykonanie całości zamówienia, tj. uzyskanie decyzji z rygorem natychmiastowej wykonalności pozwalających na realizację zadania oraz brak sprzeciwu do zgłoszeń robót budowlanych: 01.07.2019 r.


Wadium : Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert w kwocie: 12.700,00 PLN
Cena materiałów : Nie dotyczy
Informacja : Treść ogłoszenia o zamówieniu w załączeniu.
Kryteria oceny ofert: cena - 60%
termin realizacji zamówienia - 40%
 
Osoby uprawnione do kontaktów :
organizacja przetargu – Mariusz Górak – Wydział Zamówień Publicznych
sprawy merytoryczne – Jakub Frankowski – Wydział Dokumentacji
Składanie ofert : Ofertę należy złożyć w Podkarpackim Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie, 35-105 Rzeszów ul. T. Boya Żeleńskiego 19a, pok. Nr 1, do dnia 21.02.2017r. do godz. 09:00
Otwarcie ofert : Otwarcie ofert jest jawne i odbędzie się w dniu 21.02.2018r. o godz. 09:30 w Podkarpackim Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie, 35-105 Rzeszów, ul. T. Boya Żeleńskiego 19a, świetlica.
Data ogłoszenia : 2018-01-08
 
Wrota Podkarpackie Ministerstwo Infrastruktury Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad edroga.pl greenvelo.pl
  ostatnia aktualizacja strony : 2018-11-09 08:25:08